Wizyta studyjna w Oslo (Norwegia) 07-12.04.2024 r.

Nasza Fundacja otrzymała wyjątkowe zaproszenie do udziału w wizycie
studyjnej w stolicy Norwegii – Oslo w dniach 07-12.04.2024 r. Znalazła
się w gronie zaledwie kilkunastu organizacji z Polski, działających w
obszarze antydyskryminacji, które jako beneficjenci Programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Regionalny (i Krajowy) zostały wytypowane przez
operatora do reprezentowania naszych środowisk pozarządowych, wspólnej –
polsko-norweskiej wymiany praktyk.

  Dziękujemy Fundacji Edukacji dla Demokracji oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za tę możliwość oraz ich przedstawicielkom za organizację wizyty, atmosferę i… rekrutację tak świetnej grupy! Wraz z naszą przedstawicielką do Norwegii wyruszyła reprezentacja z organizacji takich jak: Fundacja HerStory, Fundacja Owoc Spotkania, Inna Fundacja, Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland, Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom, Salam Lab – Laboratorium Pokoju czy 9dwunastych.

  W trakcie wizyty mieliśmy niepowtarzalną okazję nie tylko posieciować się we własnym, polskim gronie, ale przede wszystkim odwiedzić szereg różnorodnych organizacji w Oslo, które łączy podobny cel – przeciwdziałanie dyskryminacji, uprzedzeniom i mowie nienawiści. Pracują na rzecz mniejszości i grup defaworyzowanych, organizują działania edukacyjne – m.in. szkolenia i warsztaty dla szkół oraz osób pracujących z młodzieżą, tworzą własne publikacje i nieodpłatne materiały edukacyjne, prowadzą działania rzecznicze czy wywierają wpływ na władze różnego szczebla w zakresie prowadzonej polityki.

  W ciągu tygodnia mieliśmy okazję porozmawiać i wymienić się przemyśleniami z:

  – The European Wergeland Centre – działania na rzecz demokracji, dialogu i przeciwdziałania mowie nienawiści.

  – Biurem Rzecznika ds. równości i antydyskryminacji (Equality and Anti-Discrimination Ombud bureau) – doradztwo na rzecz wdrażania standardów i polityki równościowej, antydyskryminacyjnej, eksperckie grupy robocze i działalność badawczo-edukacyjna.

  – Norweskim Lobby Kobiet (The Norwegian Women’s Lobby) – walka o prawa kobiet, działania na rzecz równości płci, wywieranie wpływu na władze różnego szczebla, solidarność z feministycznymi organizacjami z całego świata,

  – Przedstawicielstwem administracji samorządowej gminy Lillestrøm, w tym: Lokalną Radą Sportu w Lillestrøm (Lillestrøm idrettsråd), Sekcją ds. młodzieży i dzieci w Departamencie ds. Kultury, sekcją ds. wolontariatu i integracji uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy – integracja poprzez sport, centra młodzieżowe oraz działalność wolontariacką, nastawienie społeczeństwa norweskiego.

  – Centrum Pokojowej Nagrody Nobla (Nobel Peace Center) – działalność edukacyjna na temat pokoju, dialogu, praw człowieka, wystawy poświęcone m.in. laureatom i laureatkom Pokojowej Nagrody Nobla.

  – FRI Oslo og Viken – działania edukacyjne – szkolenia i sieć podmiotów przyjaznych społeczności, integracja społeczności LGBTQ+, lobbing, organizacja marszów równości itp.

  – Norweskim Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami – prezentacja programu edukacyjnego dla szkół Dembra: Demokracja przeciwko uprzedzeniom i wykluczeniu, przeciwdziałanie rasizmowi, dyskryminacji, ksenofobii, islamofobii i ekstremizmowi.

  – Projektem „Zatrzymaj mowę nienawiści” (Stopp hatprat) – spotkanie z Moniką Kochowicz, polską aktywistką mieszkającą w Norwegii nt. ich projektu ambasadorsko-liderskiego dla młodzieży na rzecz podejmowania działań w lokalnej społeczności przeciwko szerzeniu mowy nienawiści, różnicach i podobieństwach w działaniu w Polsce i Norwegii w sektorze pozarządowym.

  – Niezależnym politycznie think tankiem MINOTENK – organizacją działającą w obszarze monitorowania polityk na rzecz grup mniejszościowych, działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi czy promująca równość, tworzenie własnych publikacji czy rzecznictwo.

  W czasie wolnym oczywiście czerpaliśmy inspiracje z różnych miejsc, także tych nieprzewidzianych programem – bogatych w zbiory muzeów, ciekawych rozwiązań czy po prostu pięknego norwesko-skandynawskiego designu!

  Dziękujemy za wszystkie rozmowy, historie, inspiracje, wspólny czas i kontakty na przyszłość! Dostrzegamy wiele punktów wspólnych lub podobne metody pracy, co dobrze wróży przyszłym projektom… 🙂