Śniadanie obywatelskie – tworzymy kobiecą historię samorządu

Czym jest śniadanie obywatelskie?

To znana ze świata biznesu mniej formalna forma spotkań przy kawie i małym poczęstunku, mająca na celu wyłonienie nowych, ciekawych pomysłów czy wniosków. Rozmowy kuluarowe, zdobywanie kontaktów, wymiana pomysłów. Śniadanie obywatelskie, bo to partycypacja obywatelska łączy osoby uczestniczące w wydarzeniu. Troska o lokalną społeczność i najbliższe otoczenie. Właśnie z tej formuły zdecydowałyśmy się skorzystać kończąc nasz projekt „Samorządne”.

Tworzymy kobiecą historię samorządu

W czwartkowy poranek (21.03) udało nam się na naszym pierwszym Śniadaniu obywatelskim – „Tworzymy kobiecą historię samorządu” zgromadzić wyjątkową grupę kobiet, które na co dzień na naszym regionalnym, „opolskim podwórku” zajmują się kształtowaniem rzeczywistości, dbaniem o rozwój, wprowadzaniem zmian czy budowaniem więzi społecznych.

To nikt inny jak: lokalne liderki, aktywistki, prezeski i członkinie organizacji pozarządowych, radne gminne, miejskie, młodzieżowe, sołeckie, decydentki w jednostkach samorządu terytorialnego, założycielki grup nieformalnych, kandydatki w wyborach czy po prostu – niesamowite kobiety, które łączą kilka ról na raz, aby wykonywać zarazem trudną, ale i satysfakcjonującą, tak potrzebną pracę społeczno-obywatelską. One nie poszły tego dnia na wagary, wręcz przeciwnie 🙂
Cieszymy się, że mogłyśmy sprawić, że w jednym miejscu spotkają się osoby, które otoczą się wzajemnym zrozumieniem problemów, potrzeb i oczekiwań. To spotkanie było nie tylko okazją do sieciowania, ale także tą jedną z (niestety) niewielu okazji, żeby podziękować sobie i innym za to codzienne zaangażowanie, pozwolić sobie na docenienie.

Jeszcze raz – ogromne podziękowania i uściski z naszej strony! Za to co robicie, za wspólne rozmowy i obecność. Dzięki także dla naszego zespołu, praktykantek i koordynatorek.

 

 

Znając realia kobiet zaangażowanych społecznie i obywatelsko, zaprosiłyśmy wszystkie do wspólnej dyskusji i refleksji nt. znaczenia obecności kobiet w życiu publicznym, a także podzieliłyśmy się efektami wielomiesięcznej pracy w projekcie – wynikami badań, wnioskami z przeprowadzonych działań czy fizycznymi, stworzonymi na ich podstawie publikacjami. Dzięki wystąpieniom można ruszać z bogatszą wiedzą i przekonaniem czemu służą i dlaczego warto zakładać rady kobiet, a także jak mówić o sobie dobrze publicznie.

 

„Samorządne – wspieranie przywództwa kobiet” to projekt realizowany w partnerstwie z Europa Iuvenis.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.