Blog strony Smartup B4u Startup

Smart Up B4U start up!

Zapraszamy studentów oraz absolwentów kierunków ścisłych I, II i III stopnia – w tym doktorantów i młodych pracowników naukowych z UO, PO i innych uczelni z województwa opolskiego do udziału darmowym programie SmartUp. Program kierowany jest do osób urodzonych w latach 1990-1997.

Program jest w całości darmowy dla uczestników i odbiorców. Proponujemy udział w kilkumiesięcznych działaniach, mających na celu aktywizację prywatnej przedsiębiorczości. Będziemy wspierać także rozwijanie kompetencji miękkich niezbędnych do współpracy nauki z przemysłem oraz niwelować wewnętrzne bariery takie, jak lęk przed porażką, wstrzymujący rozpoczęcie własnej działalności biznesowej.

W ramach proponowanych działań odbędą się:

1. Blok warsztatów wzmacniających kompetencje miękkie
(6 weekendowych warsztatów stacjonarnych w Opolu). Warsztaty rozpoczną się w połowie października 2017 r. i zakończą sformułowaniem pomysłu na własny biznes.
Podczas warsztatów rozwijania kompetencji miękkich odbędą się zajęcia takie jak:
– odkrywanie własnych mocnych stron i identyfikacja zasobów,
– nauka radzenia sobie z porażką,
– autoprezentacja, perswazja, negocjacje,
– przedstawienie wartości i zasad obowiązujących w świecie biznesu,
– analiza case study – przykładów rozwoju start upów i korporacji,
– konsultacje skype z naukowcami ze Stanford,
– strategie rozwoju i upowszechniania swoich pomysłów,
– sposoby przekonywania innych do swoich pomysłów – konstruowanie skutecznego „pitch talk”.
Nad rozwojem pomysłu na biznes będziemy pracować nowatorską metodą design thinking.

2. Blok testowania prototypu na biznes, podczas którego przy wsparciu przedsiębiorców i opiekunów uczestnicy i uczestniczki będą podejmowali realne działania biznesowe, takie jak badanie lokalnego rynku, badanie potrzeb odbiorców, spotkania z potencjalnymi odbiorcami swojej usługi/produktu. Faza ta potrwa około 1,5 miesiąca.
Cykl spotkań zakończy się w styczniu 2018 r. dwudniowym warsztatem podsumowującym i wzmacniającym.

Serdecznie zapraszamy każdego studenta, absolwenta kierunków ścisłych, nawet jeśli na ten moment nie dostrzega w sobie kompetencji przedsiębiorczych. Nasze warsztaty służą temu, aby dać sobie szansę głębszego rozwoju.

W dobie transformacji polskiej gospodarki do gospodarki opartej na wiedzy bardzo ważne jest, aby naukowcy/eksperci akademiccy potrafili skutecznie komunikować się ze światem przemysłu, bo tylko dzięki sprawnej komunikacji możliwy jest transfer know-how z nauki do biznesu. Stworzymy w ten sposób lepsze warunki zatrudnienia dla osób opuszczających mury uczelni.

Smart Up B4U start up! Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką rekrutacji.

Elżbieta Pogoda 570 641 433

rekrutacja@laboratoriumzmiany.org

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Proponujemy spotkanie przy kawie celem objaśnienia szczegółów programu i dostosowania programu warsztatów i testowania prototypu do potrzeb uczestników.