Our projects

In Laboratorium Zmiany, we carry out both local and international projects. The common denominator for each of them is activities for women, girls and their environment. We support changes! Check what projects we are currently working on and what projects we have already completed.

In process

ilustracja kobiety i mężczyzny witających się uściskiem dłoni

Mikrozmiany dla odmiany

-----
Uświadamiamy o mikronierównościach ze względu na płeć, z szczególnym naciskiem na miejsca pracy.

ilustracja rozmowy dwóch osób z chmurkami na treść, w jednej umieszczone trzy kropki

Równoważnik

------
We help secondary schools in Opole in introducing anti-discrimination standards.

ilustracja mężczyzny, który pokazuje ręką na duży mikroskop

Join the game

------
Chcemy zachęcić dziewczyny i młode kobiety do pracy w zawodach zdominowanych przez mężczyzn, a przez to polepszyć sytuację dziewczyn na rynku pracy.

ilustracja kobiety, która trzyma w rękach bardzo duży megafon

Girls festival

------
We discover and strengthen the power of girls. Our festival highlights the challenges and roles of all women around the world.

ilustracja startującej rakiety i mężczyzny, który ma podniesioną do góry rękę

Crossroads

------
During this European project implemented in cooperation with other organizations, we collect methods and tools that accompany young people at the end of their education.

ilustracja kobiety i mężczyzny z pustymi chmurkami na tekst rozmowy

Equality at work

------
A short and practical guide about cooperation and relationship in the workplace to help you respond and prevent workplace discrimination.