Anchors for the Future

SPARKS PL autorstwa Hanna Żyła

Celem projektu ANCHORS FOR THE FUTURE jest jest stworzenie i upowszechnienie innowacyjnych materiałów edukacyjnych dla pracowników(czek) młodzieżowych, aby zapobiegać nierównym szansom ze względu na płeć na rynku pracy (w oparciu o badania i doświadczenia dziewcząt i młodych kobiet z krajów partnerskich).

Aby to osiągnąć, konsorcjum czterech europejskich organizacji skoncentruje się na stworzeniu, przetestowaniu i upowszechnieniu nowatorskich materiałów edukacyjnych – tak aby pracownicy(czki) młodzieżowi byli(ły) w stanie pomóc dziewczętom rozwijać kompetencje konieczne do „zakotwiczania się”.

wideokonferencja z udziałem 6 osób
logo z rysunkiem kotwicy

Co chcemy osiagnąć?

„Zakotwiczanie się” to proces poszukiwanie przez jednostkę istotnych dla niej punktów odniesienia i oparcia, które pozwalają jej osiągnąć relatywną psychospołeczną stabilność w otaczającej ją rzeczywistości.

Chcemy stworzyć narzędzia, które uzbrajają lub rozwijają kompetencje, dzięki którym dziewczęta będą potrafiły budować wiele różnych, stabilnych kotwic, czyli:

 • poczucie sprawczości
 • poczucie świadomość własnych zasobów,
 • proszenie o pomoc,
 • poszukiwanie sojuszniczek (ków)
 • myślenie krytyczne
 • podejmowanie własnych decyzji
 • zgoda na brak doskonałości, prawo do błędów.

Co powstanie w trakcie projektu?

 • platforma on-line z kursem o istniejących metodach związanych z “zakotwiczaniem się” wraz ze wskazówkami do zastosowania w lokalnej społeczności.
 • gra do wykorzystania przez pracowników młodzieżowych i pracowniczki młodzieżowe. Po zakończeniu projektu – będzie częścią platformy z kursem.
 • „Sparks” czyli raport z wnioskami z zachowań dziewcząt w różnych środowiskach. To próba odpowiedzi na pyytanie, jaki wpływ ma zastosowanie gry i metod zakotwiczania się na w różnych grupy dziewcząt.

Organizacje partnerskie:

 1. czeska: BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN CR Z.S
 2. hiszpańska: JOVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO
 3. portugalska: C A I – CONVERSAS ASSOCIACAO INTERNACIONAL
 4. polska: FUNDACJA LABORATORIUM ZMIANY

Projekt jest realizowany i finansowany w ramach programu ERSAMUS+, KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA205 – Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży programu Erasmus Plus. Projekt potrwa planowo do 31 stycznia. 2022. 

ilustracja - Anchors