Crossroads

Dla kogo?
Wraz z organizacjami partnerskimi z Hiszpanii, Belgii i Chorwacji zebrałyśmy dobre praktyki i opracowałyśmy je w formie praktycznego przewodnika dla nauczycielek i nauczycieli.

Jak działamy?
Dzięki wymianie doświadczeń, stworzyłyśmy zbiór narzędzi służących wzmacnianiu młodzieży, by jak najwięcej osób kształciło się i pomyślnie ukończyło edukację. Chcemy zminimalizować przedwczesną rezygnację z edukacji wśród młodych osób.

Projekt finansowany jest z programu Erasmus +

logo firmy Crossroads