Aktywny Samo-rząd

Dla kogo?
Aktywny Samo-rząd (2019-2020) to projekt z zakresu edukacji obywatelskiej, angażujący społeczności szkolne skupione głównie w samorządach uczniowskich oraz w szkolnych kołach wolontariatu.

Co ważne, pracujemy nie tylko z młodzieżą, ale także z ich otoczeniem: nauczycielami/kami, dyrekcją, a także z władzami samorządowymi – zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym.

Jak działamy?
W ramach działań realizujemy warsztaty w 3 modułach tematycznych:

  1. SAMO-RZĄD CZYLI MŁODZI DECYDUJĄ! – Wpływ na podejmowanie decyzji i współpraca lokalna.
  2. LIDERZY AKTYWNOŚCI – Aktywność społeczna i działalność wolontariacka oraz związane z nią możliwości.
  3. TRENING ODWAGI W ŻYCIU SPOŁECZNYM – Świadomość wpływu wyrażania swojej opinii, komunikat asertywny, podejmowanie odważnych decyzji.
stojak z planszą informacyjną o "KOMUNIKACIE ODWAŻNYM"
logo Aktywny Samo-Rząd

Ponadto projekt obejmuje:

  • tygodniowe szkolenie „Młodzi Liderzy” przeznaczone dla doświadczonej opolskiej młodzieży, celem rozwijania umiejętności przywódczych, narzędzi przydatnych w pracy społecznika/ki jak i praktycznej wiedzy z zakresu prawa czy motywacji i pracy zespołowej,
  • dostęp do autorskiej platformy e-learningowej,
  • program mentorski w trakcie wykorzystywania wiedzy projektowej w praktyce – realizacja mikroinicjatyw o zasięgu lokalnym.

Projekt Aktywny Samo-rząd – inkubator społeczeństwa obywatelskiego; współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków. Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.