ASITI Urban Games

ASITI URBAN GAMES: Wykorzystanie gier miejskich do zapobiegania zachowaniom ekstermizmowi na tle religijnym wśród młodzieży w Europie.

Efektem projektu był cykl warsztatów oraz kurs e-learningowy dla osób które pracują z młodzieżą. W czasie warsztatów uczestniczki(cy) poznały_li metody tworzenia gier, narzędzia pedagogiki uliczne i komunikacji społecznej. Ponadto stworzyli własne gry miejskie, która testowane byłu w włoskiej Bolonii, portugalskim Loule, hiszpańskiej Walencji i w Opolu. Zdobyte kompetencje i wiedzę wykorzystują w swojej codziennej pracy.

Strona projektu 

www.asiti.org

Lider projektu

Creativi108, www.creativi108.com 

Partnerzy projektu