Sterotype is not my type – podsumowanie naszej pierwszej wymiany młodzieżowej

Pod koniec kwietnia (18-23.04.2023 r.) po raz pierwszy gościłyśmy międzynarodową grupę w ramach wymiany młodzieżowej –  o nazwie „Stereotype is not my type”, zorganizowanej w ramach programu Erasmus +. To było coś więcej niż tylko spotkanie – to była prawdziwa podróż po fascynującym świecie różnorodności.

Naszym celem było zgłębienie tematu stereotypów orbitujacych wokół płci oraz ich wpływu w różnych kulturach, skupiając się szczególnie na młodych ludziach. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, jak rozpoznawać te szkodliwe wzorce, jak je przełamywać i jak o nich rozmawiać z innymi. Nasza wymiana to nie tylko nauka, to przede wszystkim tworzenie więzi, dzielenie się spostrzeżeniami i rozwijanie się razem.Wspaniała międzynarodowa grupa reprezentująca Polskę, Rumunię, Włochy i Hiszpanię pozwoliła nam na wymianę perspektyw i doświadczeń, co stało się prawdziwym źródłem wiedzy i inspiracji. Tworzyliśmy zgraną drużynę, pracując, poznając się i bawiąc w mieszanych oraz narodowych grupach.

Niezapomniane chwile miały miejsce zarówno w malowniczej okolicy Turawy, jak i w samym Opolu.  Była to podróż, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci, uświadamiając nam, że stereotypy nie mają prawa wpływać na nasze podejście do świata.

In April 2023, we organized an international youth exchange program called 'Stereotype is not my type’ as part of the Erasmus + initiative. This was a significant event for us since we hosted an international group for the first time. Our goal was to explore the impact of gender stereotypes across diverse cultures, with a particular focus on young people. The participants from Poland, Romania, Italy, and Spain worked together to identify harmful patterns, break them, and learn how to communicate about them effectively.

Our exchange program was not just about learning but also about building relationships, sharing experiences, and growing together as a team. We had an unforgettable time in the beautiful surroundings of Turawa and Opole. The international group provided us with diverse perspectives and experiences, which were a source of knowledge and inspiration. We became a close-knit team, working, having fun, and getting to know each other in mixed and national groups. This journey will always remain in our memories, reminding us that stereotypes should not influence our approach to the world.