Jak powstaje raport z badań?

Jak to z większością materiałów czy publikacji, mnóstwo pracy dzieje się zakulisowo. Opowiemy Wam, jak powstawał nasz raport i dlaczego warto po niego sięgnąć!

 

Planowanie

W Samorządnych skupiamy się na działaczkach z naszego regionu – zwłaszcza tych, które działają na wsi i w mniejszych miejscowościach. Większość badań dotyczących kobiet działających politycznie czy społecznie skupia się na dużych ośrodkach, a doświadczenie parlamentarzystek będzie dla nas tylko po części przydatne, gdy pracujemy z działaczkami lokalnymi. Pojawiło się pytanie, z czym spotykają się nasze działaczki – członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, sołtyski, wolontariuszki, radne – kobiety, z którymi pracujemy na co dzień.

 

Wywiady

Pierwsza rozmowa to ta między badaczkami. Jaka wiedza jest nam potrzebna? Czego chcemy się dowiedzieć? Na podstawie tego powstanie scenariusz wywiadów, kwestionariusze i schemat raportu.
Kolejne rozmowy to te z działaczkami. Według przygotowanego schematu przeprowadziłyśmy rozmowy o ich doświadczeniu i potrzebach związanych z ich pracą – najczęściej nieodpłatną! W raporcie są one anonimowe, ale warto pamiętać, że to osoby działające w małych ośrodkach w województwie opolskim i dolnośląskim.

Przeprowadziłyśmy też ankietę – zebrałyśmy ponad 100 odpowiedzi od osób działających na rzecz lokalnych społeczności w Polsce.

 

Analiza

Przeprowadzone rozmowy trzeba spisać i przekazać do analizy – doświadczeni badacze opisują wnioski z wywiadów i analizują statystycznie dane zebrane w ankiecie. To wiele tygodni pracy, po których otrzymujemy tekst do korekty, redakcji i opracowania graficznego.

 

Opracowanie

Tekst musi być sprawdzony i przedstawiony w ciekawy sposób, dlatego współpracujemy z korektorką i graficzką, które o to dbają. Materiał krąży od osoby do osoby – badacze pilnują, czy dane są poprawnie przedstawione, koordynatorki upewniają się, czy wymogi programowe są spełnione i na co pozwala nasz budżet, korektorka sprawdza, czy w międzyczasie nie pojawiły się nowe literówki i nieścisłości, a graficzka konsultuje pomysły i wprowadza zmiany zgodnie z sugestiami zespołu.

 

Powstały dwie wersje raportu:

  • skrócone opracowanie dla osób, które chcą poznać wnioski, ale niekoniecznie wczytywać się w całą analizę (przeczytaj je tu)
  • pełna wersja raportu zawierająca dane statystyczne i fragmenty wypowiedzi z wywiadów (dostępne wkrótce)

 

Dlaczego warto sięgnąć po raport?

Nie zawsze to, co nam się wydaje, jest prawdą. Chcesz wiedzieć, czego rzeczywiście potrzebują działaczki lokalne? Co najbardziej blokuje je i demotywuje przy realizowaniu swoich inicjatyw? Gdzie najbardziej odczuwają nierówne traktowanie w swojej działalności? Czy widzą przykłady dyskryminacji?

Pobierz raport i podziel się nim z innymi!

 

 

„Samorządne – wspieranie przywództwa kobiet” – to projekt realizowany przez Fundację Laboratorium Zmiany w partnerstwie z Europa Iuvenis.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.