troje dzieci z białymi kartkami w ręku

Antykonferencja: Młodzież/Dorośli – Oczekiwania/Rzeczywistość

Z Młodzieżą w Dialogu

W Laboratorium stwarzamy warunki i przestrzeń do praktycznego doświadczania wiedzy i umiejętności!

Dzięki inicjatywie młodzieży z naszego projektu „Z Młodzieżą w Dialogu”  blisko 70 osób spotkało się by urzeczywistniać ideę dialogu. W sobotę 29 lutego podczas Antykonferencji „Młodzież/Dorośli – Oczekiwania/Rzeczywistość” w Hotelu Mercure w Opolu stawili się licznie reprezentanci i reprezentantki młodzieży oraz dorosłych. Wśród nich: rodzice, dziadkowie i babcie, delegacje z różnorodnych organizacji i instytucji.

Wspólnie konfrontowali wyobrażenia z rzeczywistością. Tematami rozmów były m.in.:
– czy dorośli mają rację,
– jak powinna wyglądać młodzieżowa biblioteka,
– o mediach społecznościowych,
– budowaniu relacji międzypokoleniowych,
– społeczności LGBT+
– pracy Młodzieżowych Radach Miejskich.

Proces facylitowała wiceprezeska Fundacji – Anna Kasperek wraz z Damianem Decem. Wspierali i motywowali grupę do osiągania założonych celów dyskusji oraz czuwali nad jej prawidłowym przebiegiem.

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w dyskusjach kształtujących politykę i działania na rzecz młodzieży w woj. opolskim.  W wydarzeniu wzięli udział m.in.:

– Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
– Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
– Gmina Ujazd
– Rada Miasta w Opolu
– Młodzieżowa Rada Miasta w Opolu
– Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego
– Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
– Laerd Warsztaty Umysłu
– Przedwiośnie Opole
– Ogólnopolska Federacja Młodych
– Młodzieżowa Rada Miejska w Namysłowie
– Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM)
– Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
– Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu
– Uniwersytet III Wieku w Opolu
– Młodzieżowa Rada Miasta w Kędzierzynie-Koźlu
– Młodzieżowa Rada Miasta w Nysie
– Związek Harcerstwa Polskiego

a także wielu uczniów i uczennic ze szkół z całego województwa opolskiego wraz z rodzicami.

Zachęcamy do śledzenia dalszych aktywności i postępów uczestników oraz uczestniczek naszego projektu. Relacje ze spotkań, warsztatów i efektów ich pracy publikowane są na bieżąco na naszym profilu na Facebooku.

Projekt „Z Młodzieżą w Dialogu” realizowany w ramach programu ERSAMUS+, Akcji 3: Rozwój polityki młodzieżowej z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+