Co się działo podczas antykonferencji w Opolu?

Równość w szkole, czyli o co chodzi? O stereotypach dot. płci i nie tylko dyskutowała młodzież z gronem pedagogicznym. Jakie są wnioski z tych rozmów?

Projekt „Równoważnik” jest realizowany przez Fundację Laboratorium Zmiany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.