Wspieramy Ukrainki! Manifest NGO z regionu CEI dot. współpracy nad wzmacnieniem kobiet dotkniętych wojną w Ukrainie

Po ponad roku wojny na terytorium Ukrainy istnieją wyraźne oznaki, że konflikt będzie miał znacznie głębsze konsekwencje, niż mogliśmy sobie wyobrazić. Rodziny są podzielone, życie jest rozdarte, kraj jest zdewastowany. Celem tego apelu jest wyeliminowanie wpływu sytuacji na kobiety w maksymalnym możliwym stopniu, zmniejszenie ich bezbronności, wzmocnienie ich bezpieczeństwa ekonomicznego, podniesienie świadomości na temat ryzyka wielorakiej dyskryminacji, wywołanie debaty na temat ich statusu i przyczynienie się do ich wzmocnienia.

Niżej podpisane organizacje mają wieloletnie doświadczenie w pracy z kobietami – chcemy przyczynić się do poszukiwania strategicznych i najbardziej kompleksowych rozwiązań dla przyszłości ukraińskich kobiet.

Cała treść manifestu jest dostępna w języku angielskim i można ją znaleźć poniżej.