samorządne

Więcej prezydentek! Ruszamy z projektem „Samorządne”

Nie brakuje kobiet w lokalnej polityce czy społecznych liderek. Im jednak wyżej w strukturze, tym jest ich drastycznie mniej. Z pomocą projektu Samorządne – wspieranie przywództwa kobiet chcemy to zmienić!

Czy znacie hasło “miejsce przy stole”, które promuje wprowadzenie kobiet tam, gdzie podejmowane są najważniejsze decyzje – czy to zarząd czy parlament. “Jeśli nie będzie miejsca – przynieś krzesło!” brzmią odezwy do kobiet, które mają je zachęcać do sprawczości i zdobywania władzy. Problem polega jednak na tym, że odpowiedzialność jest nakładana na kobiety, kiedy to nie one są problemem, a źle zaprojektowany stół, czyli system. 

Od lat rozmawiamy z dziewczynami i kobietami w województwach opolskim i dolnośląskim na temat dyskryminacji i stereotypów. Spotykałyśmy członkinie samorządów, aktywistki, radne miast/gmin czy Forum Młodzieżowego. Te rozmowy skłoniły nas do poszukiwania informacji na temat tego, jakie przeszkody spotykają je w ich działalności. Są to kobiety zaangażowane, wykwalifikowane, z dobrymi pomysłami, jednak pozostają w cieniu swoich kolegów z pracy.

W ramach projektu Samorządne chcemy dowiedzieć się, jak jest. Jak wygląda sytuacja naszych lokalnych działaczek w województwie opolskim i dolnośląskim. Wyposażone w tę wiedzę przystępujemy do działania i tworzymy materiały edukacyjno-antydyskryminacyjne: dla rad gmin i for młodzieżowych, dla działaczek lokalnych i dla organizacji pozarządowych pracujących ze środowiskami samorządów lokalnych. Nie da się stworzyć materiałów bez testowania i konsultacji, dlatego czeka nas wiele spotkań, warsztatów, kręgów, aby wspólnie pracować nad przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć w naszym regionie. 

Co będziemy robić w projekcie Samorządne?

Badania

Chcemy wiedzieć, jak wygląda dyskryminacja ze względu na płeć na poziomie lokalnym. Nie chcemy podejmować działań „w ciemno”, tylko opierać się na realnych potrzebach (naszych) lokalnych działaczek. Chcemy wiedzieć o skali i formach dyskryminacji ze względu na płeć na poziomie lokalnym, która ma inną charakterystykę niż w zarządach wielkich korporacji czy w parlamencie.

Kampania edukacyjna

Wykorzystując wnioski z badań, wiedzę merytoryczną i nasze doświadczenie stworzymy materiały, które będą wyjaśniać, jak „działa” dyskryminacja w lokalnych samorządach i co w takim razie robić. Co powstanie?

Poradniczka

Broszura o zapobieganiu i reagowaniu na dyskryminację ze względu na płeć w lokalnych samorządach. Zadbamy o to, aby forma była atrakcyjna, a treść przetestowana. Chcemy aby dawała „iskrę” do wprowadzenia zmian i wskazała pierwsze kroki. Poradniczka będzie dostępna do pobrania na naszej stronie, ale co najważniejsze – wyślemy ją do każdej rady i forum młodzieżowego w województwie opolskim i dolnośląskim!

Video explainery

Krótkie animowane filmy o tym, jak rozpoznać dyskryminacje ze względu na płeć, jakie ma skutki i jak jej zapobiegać w środowisku lokalnych samorządów. Będą miały atrakcyjną formę i w prosty sposób wyjaśnią, dlaczego negatywne skutki są odczuwalne dla całej lokalnej społeczności i dlaczego warto to zmienić.

Kręgi

W tym działaniu chcemy trafić bezpośrednio do kobiet i dziewczyn ze środowisk samorządów lokalnych. Stworzymy materiały edukacyjne, które będą służyć do tego, aby działaczki spotykały się w kręgach – bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się swoimi zmaganiami, udzielania i uzyskiwania porad oraz świętowania nawzajem swoich zwycięstw. Po to, aby uczyć się wzajemnie reagowania na dyskryminację i stawiania granic. Mają to być cykle spotkań w kilka osób na żywo lub online. Najpierw z naszym wsparciem, a następnie kontynuowane już bez naszej obecności.

Wspólnie z grupami z „Kręgów” chcemy przetestować nasze materiały, posłuchać jak je ulepszyć i jakie wskazówki zawrzeć w materiałach, aby wesprzeć samoorganizację grup w przyszłości. Będą to materiały dla kobiet już zaangażowanych w działalność w lokalnej społeczności (sołtyski, radne itp.) oraz grupy dziewczyn, które dopiero zaczynają działać (w samorządach szkolnych, forach młodzieży itp.). 

Dla nastoletnich działaczek przygotujemy coś specjalnego – wyjazdowy trening wzmacniający! Wspólnie będziemy trenować umiejętności, które przydają im się przy podejmowaniu kolejnych kroków w samorządzie lokalnym (asertywność, motywacja wewnętrza, budowanie więzi).

Nowy stół

Wracamy do historii o tym, że na „miejsce przy stole dla kobiet” odpowiedzią jest nowy stół. Stworzymy materiały, porady i wskazówki skierowane do organizacji pozarządowych pracujących ze środowiskiem lokalnych samorządów. Będą po to, aby osoby trenerskie, zajmujące się animacją lokalną, konsultacjami społecznymi itp., miały gotowy, prosty i sprawdzony materiał do wykorzystania w każdej sprzyjającej sytuacji współpracy z przedstawicielami środowiska samorządów lokalnych. Taki materiał, który zwiększy świadomość dotyczącą form, przyczyn i skutków dyskryminacji ze względu na płeć i zachęci do jej zapobiegania. Materiały będziemy konsultować ze specjalistkami w temacie oraz testować wspólnie z naszym partnerem – Stowarzyszeniem Europa Iuvenis.

 

Fotografia: MART PRODUCTION/Pexels

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wysokość przyznanego grantu: 102405,37 EUR.