Ruszamy z projektem „Włącz się do gry”

Jak powstał projekt?

Wspólnie z organizacjami partnerskimi z Hiszpanii, Belgii i Chorwacji spotkałyśmy się online w 2021 roku, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób wspierać dziewczyny i młode kobiety. Spotykają one w swoim życiu wiele przeszkód, między innymi wybierając karierę zawodową. Niektóre zawody czy stanowiska wydają się im niedostępne, bo powszechnie uważa się je za „męskie”. Wraz z organizacjami partnerskimi chcemy zachęcić dziewczyny, aby spróbowały swoich sił również w tych niestereotypowych dla nich rolach. Oczywiście jeśli jest to coś, czego chcą. W ten sposób powstał projekt „Join the game” w ramach programu Erasmus+ .

Przy wyborze profilu w szkole czy kierunku studiów dziewczyny często odrzucają „męskie” kierunki, czyli takie, gdzie chłopców i mężczyzn jest więcej. Na tę decyzję ma wpływ wiele czynników, do których należą przekonania o ich możliwościach i predyspozycjach, obawy o złośliwe komentarze ze strony kolegów z klasy czy roku, ale też nauczycieli i wykładowców. Badania pokazują jednak, że właśnie na te zawody jest większe zapotrzebowanie na rynku pracy i wiążą się z lepszymi zarobkami.

Stworzyłyśmy projekt „Join the game” („Włącz się do gry”), żeby wypracować narzędzia i metody pracy dla pracowników młodzieżowych. Chcemy zachęcić dziewczyny i młode kobiety do pracy w zawodach zmaskulinizowanych (czyli takich, które są uważane za stereotypowo wykonywane przez mężczyzn), a przez to – polepszyć ich sytuację na rynku pracy.

Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu partnerów na żywo, podczas którego zaplanowałyśmy pracę na najbliższe miesiące. Pracownicy młodzieżowi będą w czasie projektu brali udział w warsztatach, na których podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i wspólnie opracują narzędzia do pracy. Będzie je można wykorzystać za darmo (w 5 językach!). Jakie to będą narzędzia?

Szkielet gry miejskiej

Brzmi nieco tajemniczo. W ramach projektu chcemy stworzyć prostą strukturę gry, która będzie uniwersalna. Będzie można zmieniać jej elementy i formę, żeby nadawała się do naszych potrzeb i grupy docelowej. Sam szkielet będzie uwzględniał to, aby gra odpowiadała celowi naszego projektu, czyli zachęcała dziewczyny do spróbowania swoich sił w kierunkach uważanych za „męskie”.

Poradnik adaptacji gry

Nie trzeba być specjalistą od gier miejskich, żeby użyć ich w swojej pracy. W poradniku znajdą się informacje i wskazówki dla osób, które nigdy nie wykorzystywały tej metody. Pokażemy też, jak można ją zaadaptować współpracując z młodzieżą, czyli specjalistami w temacie. Poradnik będzie zawierał 4 gotowe gry, które zostaną stworzone w trakcie trwania projektu przez każdego z partnerów. Będzie je można wykorzystać od razu lub po adaptacji.

Poradnik – jak grać w grę?

Będzie to przewodnik po pracy z młodzieżą biorący pod uwagę zidentyfikowany przez nas problem. Wiemy, że dziewczyny i młode kobiety nie zawsze czują się pewne swoich możliwości. Muszą poczuć się bezpiecznie, żeby sprawdzić siebie w nowych sytuacjach. Poradnik będzie zawierał wskazówki grania w grę miejską z naciskiem na podejście i rozmowę z młodzieżą, rolę i zadania pracowników młodzieżowych i wyjaśnienia dotyczące bezpiecznej przestrzeni do gry.

Materiały audiowizualne

W krótkich filmikach stworzonych przez partnerów kobiety pracujące w „męskich” zawodach opowiedzą o swojej pracy, jej zaletach i wyzwaniach, z którymi się spotykają. Materiały mają przybliżyć postacie kobiet, które pomimo wątpliwości zdecydowały się na niestereotypową karierę zawodową.

Więcej wkrótce!

Projekt realizujemy wspólnie z Udruga PaRitter z Chorwacji, POUR LA SOLIDARITÉ z Belgii oraz UVic z Hiszpanii. Już w czerwcu pracownicy młodzieżowi z naszych organizacji spotkają się w Brukseli. Razem będą pracować nad tworzeniem bezpiecznej przestrzeni podczas pracy z młodzieżą, a zwłaszcza z dziewczynami.