Czego potrzebuję?

Blog: Czego potrzebuję?

Ręka w górę, komu na słowo „potrzeby” zaraz przed oczami pojawia się niczym monumentalna, starożytna budowla piramida potrzeb Maslowa? I odniesienie do zamierzchłych czasów nie jest tu bezzasadne. Abraham Maslow tworząc w latach 40-tych XX wieku swoja teorię psychologiczną hierarchii potrzeb, wniósł ogromny wkład w pojmowanie motywacji człowieka. Jednak ich uszeregowanie od fizjologicznych, poprzez potrzebę bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku i uznania aż do samorealizacji nie wyczerpało tematu.

Dlatego dziś parę słów o Porozumieniu bez przemocy Marshalla Rosenberga z lat 60tych XX w. (NVC – nonviolent communication).

Rosenberg był amerykańskim psychologiem klinicznym, który większość swojego życia poświęcił idei pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Ucząc, jak poprawić wzajemną komunikację mówił, że każdy komunikat człowieka jest po to, by zaspokoić jakąś potrzebę. Co więcej, potrzeby te nie zawsze są oczywiste na pierwszy rzut oka. Dotarcie do tych potrzeb stanowi więc sedno naszego porozumiewania się.

Dotarcie do potrzeb i umiejętne nazwanie ich daje nam szansę na zaspokojenie ich – czyli przywrócenie stanu równowagi w naszym organizmie, ale też na empatyczny kontakt  z drugim człowiekiem. O ile bliżej robi się w relacji, gdy zamiast oceniającej myśli: „czemu ona się mnie znowu czepia?” zadamy sobie pytanie „czego ona teraz potrzebuje? Jest nam tak trudno”. Ta druga opcja otwiera nas na szukanie kontaktu i rozwiązań.

Niezaspokojone potrzeby są w nas, dając o sobie znać poprzez emocje- te nieprzyjemne, trudne. Zaspokojone objawiają się w poczuciu radości, spokoju, szczęścia, ulgi.

Wśród mniej „oczywistych potrzeb” Marshall Rosenberg wymienia:

Potrzeby własnej spójności, kontaktu z samym/ą sobą:

Bycie wysłuchanym/ną, bycie widzianym/ną, bliskość, kontakt, towarzystwo, przeżywanie wspólnoty, poczucie zrozumienia, poczucie bycia widzianą, ważność i bycie docenianym/ną, bycie branym/ną pod uwagę, poczucie przyczyniania się do wzbogacania czyjegoś życia, bezpieczeństwo emocjonalne, empatia, szczerość, miłość, szacunek, wsparcie, towarzyszenie

Potrzeby duchowe:

Piękno, harmonia, inspiracja, porządek, pokój, kontakt z naturą, transcendencja

Celebrowanie życia:

Świętowanie twórczości i spełnionych marzeń, zrealizowanych celów, Opłakiwanie straty ukochanych osób, marzeń, niepowodzeń, rozstań

Warto się im poprzyglądać, sprawdzić, na ile są realizowane, a ile z nich „czeka na swoją kolej”. Zwróć się dzisiaj do siebie, zobacz może brakuje Ci jakiegoś elementu do życia pełnią. Jeśli chcesz nad tym popracować dobrze się składa – w przyszłym tygodniu w naszym sklepie pojawi się „Pudełko zadań – czekoladek” . Chcesz się dowiedzieć więcej, zapisz się na naszego newslettera: laboratoriumzmiany.org