grupa kobiet siedząca w kręgu z kartkami w ręku

Polska otwiera granice!

Dzisiaj po 3 długich miesiącach Polska otwiera granice! W ramach świętowania tak dobrej wiadomości publikujemy wyjątkowo miłe, a w dodatku międzynarodowe wspomnienie. Bo właśnie 3 miesiące temu Fundacja uczestniczyła jako partner i organizacja wysyłająca w wymianie młodzieżowej w ramach programu Erasmus+, która miała miejsce w dniach 7-14.03.2020 w Wilnie.

O projekcie

Projekt „No Hype for Stereotype” organizowany przez litewską organizację Jaunimo Europa (Youth Europe) dotyczył problemu stereotypizacji płci oraz edukowania w zakresie równości płci.

Wymiana miała na celu m.in.:
– podniesienie wiedzy uczestników i uczestniczek z zakresu równości płci i kwestii z nią związanych,
– ujawnianie i przełamywanie stereotypów,
– podniesienie świadomości na temat znaczenia równości płci oraz identyfikacji kroków prowadzących do równouprawnienia w społeczeństwie,
– promowanie wartości europejskich, szacunku dla różnorodności, dialogu międzykulturowego, tolerancji i praw człowieka.

Polska reprezentacja

Przy tak ważnym i bliskim nam temacie, udział Fundacji był bardziej niż oczywisty. Polska reprezentacja w postaci 6-osobowej grupy spotkała się z młodymi działaczami i działaczkami (ale nie tylko!) z Litwy, Danii, Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch. Cały tydzień był poświęcony wspólnemu i wzajemnemu edukowaniu, wymianie obserwacji z krajów wymiany jak i praktycznemu doświadczaniu. Uczestnicy i uczestniczki przeprowadzali/ły wywiady z mieszkańcami i mieszkankami Wilna. Pod okiem trenerów i trenerek realizowali ćwiczenia w formie symulacji, które pozwalały na lepsze zrozumienie tematu spotkania. Nie zabrakło spotkań kulturowych i zajęć integracyjnych, które doprowadziły do zacieśnienia partnerstwa między organizacjami, a przyjaźni między uczestnikami oraz uczestniczkami wymiany.

Projekt a epidemia

Nie możemy zapomnieć, że projekt okazał się wyjątkowym i historycznym momentem pod względem okoliczności dla wszystkich. Najważniejszym okazało się zachowanie spokoju. Wspólnie z organizatorem stanęliśmy na wysokości zadania by w obliczu epidemii zadbać o bezpieczeństwo osób biorących udział w wymianie – zarówno na miejscu jak i bezpośrednio nadzorując ich powrót do domu. Zapewnione zostały środki ochrony oraz bezpieczny transport, który umożliwił powrót tuż przed zamknięciem granic.

Dzisiaj, w momencie ich otwarcia, liczymy na kolejne międzynarodowe spotkania – z naszymi partnerami, przyjaciółmi i przyjaciółkami, a przede wszystkim poświęconych równości płci.     

Prezentujemy zdjęcia wykonane przez organizację goszczącą jak i uczestników oraz uczestniczki projektu.

Projekt „No Hype for Stereotype” realizowany w ramach programu Erasmus + Akcji 1: Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieży z funduszy Komisji Europejskiej