Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć

Wraz z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka zbiega się coroczny finał Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć. Czy to zbieg okoliczności? Oczywiście nie.

Wspomniana Kampania trwa 16 dni: od 25. listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10. grudnia. Daty te zostały wybrane, aby symbolicznie podkreślić związek  przemocy wobec kobiet (przemocy ze względu na płeć) z łamaniem praw człowieka.

Jest to międzynarodowa kampania mająca na celu wspieranie i koordynację działań skierowanych na zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Przemoc ze względu na płeć to wszystkie działania o charakterze fizycznym, seksualnym, psychicznym, emocjonalnym oraz ekonomicznym, wymierzone w osoby o konkretnej płci lub ze względu na tożsamość oraz ekspresję płciową. W prostych słowach: każda krzywda, na którą narażone są w większym stopniu osoby o konkretnej płci. Przykładami przemocy ze względu na płeć są zarówno napaści seksualne, gwałty, przemoc w rodzinie, gdzie ofiarami w zdecydowanej większości są kobiety, jak i takie mniej oczywiste sytuacje jak: szklany sufit, różnica w wynagrodzeniach ze względu na płeć osób wykonujących tą samą pracę na tym samym stanowisku (z ang. gender pay gap), dyskryminacja osób transpłciowych i niebinarnych, ale również sytuację mężczyzn i kobiet w systemie więziennictwa.

Pomiędzy 25. listopada, a 10. grudnia znalazły się również inne kluczowe daty, które razem składają się na pełną narrację o przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji, takie jak na przykład: Światowy Dzień AIDS (1. grudnia), Światowy Dzień na rzecz Zniesienia Niewolnictwa (2. grudnia), Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami (3. grudnia). Więcej o kluczowych datach można poczytać na stronie kampanii: https://kampania16dni.pl/o-kampanii/kluczowe-daty/.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez wspieranie i tworzenie działań na poziomie lokalnym, państwowym oraz międzynarodowym.

Temat przewodni Kampanii jest opracowywany co roku przez Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie. Od 2015 roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”. Na przestrzeni ostatnich lat zarówno tematy światowe, jak i takie promowane tylko w Polsce dotyczyły również przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami, przemocy wobec dziewczynek i kobiet w mniejszych i większych miejscowościach, przemocy w pracy oraz apel o zakończenie kobietobójstwa (ang. feminicide).

W działania kampanii możesz włączyć się poprzez:

  • upowszechnianie w swojej społeczności informacje o przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, ulotki, plakat, spotkania, wykładów;
  • organizując spotkanie, wystawę, panel, warsztat, festiwal filmowy itp., koncentrujący się na problemach związanych z przemocą ze względu na płeć;
  • przekazując wyrazy poparcia i solidarności osobom i organizacjom uczestniczącym w Kampanii 16 dni.

Więcej szczegółów o kampanii na stronie: https://kampania16dni.pl/ .

Śledź działania Kampanii, aby w przyszłym roku (2024) móc aktywnie przyłączyć się do prowadzonych działań.

#bezwymówek #noexcuse

Redakcja: Zuzanna Jarocka

Autorka grafik: Emilia Piątek