Technologiczne polowanie!

19.06.2017 na WSB odbyło się  prawdopodobnie pierwsze spotkanie prowadzone metodą Open Space Technology w Opolu.
Wzięły w nim udział osoby związane z nauką, biznesem a także mieszkańcy/nki Opola.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość:
– uczestniczyć w otwartej i aktywnej dyskusji o nowych pomysłach, projektach i partnerstwach,
– znaleźć partnera do współpracy,
– podzielić się swoimi pomysłami na rozwój nauki i biznesu.

Uczestnicy/czki Open Space Technology  sami stworzy program i jego zawartość w trakcie trwania konferencji. Dzięki temu powstały rozwiązania ważnych dla nich problemów. 

Konferencja zakończyła się planowaniem działań na przyszłość, których realizacji uczestnicy podjęli się już samodzielnie.

Wydarzenie było organizowane przez Fundację Laboratorium Zmiany, przy współpracy: Inkubatory AIP Opole, WSB Opole, Stowarzyszenie ReSpace

Projekt był finansowany ze środków Urzędu Miasta Opole.