Smart Up

To projekt przygotowany z myślą o  studentach oraz absolwentach kierunków ścisłych I, II i III stopnia – w tym doktorantów i młodych pracowników naukowych z UO, PO i innych uczelni z województwa opolskiego.

W ramach projektu brali oni udział w bezpłatnych działaniach, mających na celu aktywizację prywatnej przedsiębiorczości. Uzyskali także wsparcie w rozwoju kompetencji miękkich niezbędnych do współpracy nauki z przemysłem. Mieli okazję niwelować wewnętrzne bariery takie, jak lęk przed porażką, wstrzymujący rozpoczęcie własnej działalności biznesowej.

Nad rozwojem pomysłu na biznes pracowaliśmy nowatorską metodą design thinking. W projekcie zaplanowany był także etap testowania prototypu własnego biznesu. Podczas którego przy wsparciu przedsiębiorców i opiekunów uczestnicy i uczestniczki podejmowali realne działania biznesowe, takie jak badanie lokalnego rynku, badanie potrzeb odbiorców, spotkania z potencjalnymi odbiorcami swojej usługi/produktu.

Projekt był finansowany w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

Czym jest projekt Smart Up?