Zoom Out

Celem projektu Zoom Out jest szerzenie umiejętności krytycznego myślenia i wspólnych wartości, za pomocą  europejskiej  literatury dziecięcej interpretowanej  z punktu widzenia podejścia intersekcjonalnego , w celu wykorzystania jej do rozwijania postaw obywatelskich, świadomości kulturowej i umiejętności analizy tekstów wśród uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek.

W ramach projektu nauczyciele i nauczycielki,  osoby przygotowujące się do zawodu nauczyciela (np. studenci i studentki) oraz  uczniowie i uczennice będą opracowywać materiały dydaktyczne mające na celu rozwijanie krytycznego myślenia, kompetencji społecznych i międzykulturowych oraz podniesienia świadomości na temat włączania  i różnorodności.

Udział w projekcie partnerstwa strategicznego KA2 Programu Erasmus+ Młodzież bierze 9 organizacji z 4 różnych krajów: Hiszpanii, Chorwacji, Włoch i Polski.

Logo projektu Zoom Out

Zasoby

Szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek, osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela (np. studenci i studentki) oraz  pozostałych edukatorów i edukatorek  będą dostępne w formie elektronicznej, w językach: katalońskim, chorwackim, angielskim, włoskim, polskim i hiszpańskim.  

Szkolenia zaprojektowane są tak, aby można było łatwo je dostosować do różnych kontekstów, zależnie od potrzeb organizacji. Dostępne będą 3 adaptacje modelu szkoleniowego w zależności od jego celu.

ToolBox

ToolBox będzie zawierał innowacyjne praktyczne zasoby oparte na europejskim dziedzictwie literatury dziecięcej w celu wspierania kompetencji społecznych i międzykulturowych oraz krytycznego myślenia z perspektywy intersekcjonalnej.

Będą to także narzędzia i zalecenia, które uwzględniają unikalny kontekst i oferują cenne zasoby do poprawy kompetencji międzykulturowych w krajach partnerskich i między nimi.

 

Dobre praktyki

Raport dotyczący dobrych praktyk będzie dostępny wyłącznie w wersji cyfrowej.

Pordręcznik

Podręcznik będzie stanowił zbiór doświadczeń organizacji partnerskich z implementacji projektu , celem wypracowania europejskiego modelu dobrych praktyk.

Podręcznik będzie tworzony z myślą o nauczycielach i nauczycielkach szkół podstawowych oraz szkolnych bibliotekarzach i bibliotekarkach , ale będzie stanowił użyteczne narzędzie także dla rodzin, bibliotek lub opiekunów i opiekunek zajęć pozalekcyjnych.

Kampania świadomościowa

Kampania skierowana do uczniów i uczennic oraz  nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych, rodzin, bibliotekarzy i bibliotekarek, opiekunów i opiekunek, dostępna w różnych formatach, mająca na celu podniesienie świadomości na temat integracji społecznej i różnorodności, wykorzystując europejskie dziedzictwo literatury dziecięcej jako punkt wyjścia:

a) Filmy animowane wyjaśniające projekt, jego podejście i cele;

b) Krótkie gotowe materiały video (zamieszczone w ToolBoxie), do udostępnienia w mediach społecznościowych;

c) Plakaty dla bibliotek szkolnych i klas, z kodami QR przekierowującymi do strony projektu.

Wszystkie materiały będą dostępne w 6 językach: katalońskim, chorwackim, angielskim, włoskim, polskim i hiszpańskim.

 

Więcej informacji i aktualności na stronie projektu: www.zoomoutproject.eu/category/blog

Tłum. Piotr Walasik

Projekt Zoom Out o numerze 2023-1-ES01-KA220-SCH-000155210 realizowany jest przez Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya w partnerstwie między innymi z Fundacją Laboratorium Zmiany. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +.