Włącz się do gry

Chcemy, by dziewczyny między 15 a 16 r.ż. zainteresowały się bardziej zawodami zdominowanymi przez mężczyzn i brały je pod uwagę przy wyborze swojej dalszej kariery.

Dlatego stworzyłyśmy innowację społeczną w ramach, której  uczestniczki poznają kulisy zawodów zdominowanych przez mężczyzn a wykonywanych przez kobiety (Spotkanie z Superbabkami) oraz stworzą dla swoich rówieśniczek – ze szkoły lub najbliższego otoczenia własną grę terenową poświęconą zawodom i karierze.

Dzięki temu:

  • dziewczyny poszerzą swoje horyzonty o nowe profesje i dowiedzą się więcej nt. rynku pracy, zwiększając tym samym swoje szanse na zatrudnienie w przyszłości;
  • przekonają się, że zawody i umiejętności są uniwersalne i niezależne od płci;
  • będą miały szansę samodzielnie zdobywać wiedzę, zadawać nurtujące je pytania i eksperymentować podczas wykonywania poszczególnych zadań;
  • wzmocni to ich pewność siebie i poczucie decydowania o sobie samej.

Więcej informacji w zakładce Aktualności.

Projekt realizowany jest w ramach inkubatora innowacji społecznych Transfer HUB organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, PWC oraz Fundację Stocznia. Włącz się do gry jest finansowany z Funduszy Europejskich.