Zrealizowane projekty

ASITI URBAN GAMES:

Wykorzystanie gier miejskich do zapobiegania zachowaniom ekstermizmowi na tle religijnym wśród młodzieży w Europie.

Efektem projektu był cykl warsztatów oraz kurs e-learningowy dla osób które pracują z młodzieżą. W czasie warsztatów uczestniczki(cy) poznały_li metody tworzenia gier, narzędzia pedagogiki uliczne i komunikacji społecznej. Ponadto stworzyli własne gry miejskie, która testowane byłu w włoskiej Bolonii, portugalskim Loule, hiszpańskiej Walencji i w Opolu. Zdobyte kompetencje i wiedzę wykorzystują w swojej codziennej pracy.

Strona projektu 

https://www.asiti.org/

Lider projektu

Creativi108, https://www.creativi108.com/ 

Partnerzy projektu

Zależy nam na podejmowaniu działań, które będą pomagały kobietom, dziewczynom, dziewczynkom rozwijać ich wewnętrzną siłę do działania na swoją rzecz, reagowania na dyskryminację oraz kreowania świata wokół siebie. Chcemy ,tak jak wcześniej, przywoływać i poszukiwać inspirujących kobiet zarówno współczesnych, jak i z historii, aby pokazywać wkład kobiet w rozwój lokalnych społeczności. W związku z tym we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego zaplanowałyśmy szereg działań, które odbyły się na Opolszczyźnie. Za nami:

  1.  Warsztaty wzmacniających kompetencje liderskie i trenerskie dla kobiet i dziewczyn z różnych środowisk (organizacje pozarządowe, szkół,i grup nieformalnych), które chcą realizować projekty edukacyjne, związane z równością płci i wzmacnianiem kobiet oraz dziewczyn. Warsztaty były tworzone w konsultacji z uczestniczkami i dostosowywane do ich potrzeb tak, aby stanowiły możliwie jak największe wsparcie. 
  2. Kobiece Inspiratoria czyli spotkania wspierające dla organizacji, grup nieformalnych, aktywistek działających na rzecz kobiet, gdzie wymieniamy się doświadczeniami i inspiracjami do działania. To także tworząca się sieć wzajemnego wsparcia. Inspiratoria odbywały się co kwartał. W efekcie powstała grupa samopomocowa dla aktywistek – Kobiecy Klub Kryzysowy, kliknij tutaj.
  3. Dwa spotkania w formule Otwartej Przestrzeni pozowliły na otwarty i pogłębiony dialog o problemach lokalnych społeczności i sytuacji kobiet. To tam rodziły się i rozwijały kolejne działania związane z wzmacnianiem kobiet i przeciwdziałaniem dyskryminacji. 
  4. Powstały Spotkania z Superbabkami, gdzie inspirujemy się podróżniczkami, naukowczyniami, przedsiębiorczyniami, pasjonatkami, matkami, aktywistkami i innymi wspaniałymi kobietami. Pragniemy, by dzięki temu na Opolszczyźnie było więcej działań skierowanych do kobiet, które będą dawały im poczucie sprawczości i siłę do działania. Znasz taką osobę, którą warto zaprosić? Daj nam znać, napisz maila!

Śledź nasze media społecznościowe i zakładkę Aktualności, by być na bieżąco ze wydarzeniami, które powstały w trakcie tego projektu. 

Chcemy, by dziewczyny między 15 a 16 r.ż. zainteresowały się bardziej zawodami zdominowanymi przez mężczyzn i brały je pod uwagę przy wyborze swojej dalszej kariery.

Dlatego stworzyłyśmy innowację społeczną w ramach, której  uczestniczki poznają kulisy zawodów zdominowanych przez mężczyzn a wykonywanych przez kobiety (Spotkanie z Superbabkami) oraz stworzą dla swoich rówieśniczek – ze szkoły lub najbliższego otoczenia własną grę terenową poświęconą zawodom i karierze.

Dzięki temu:

  • dziewczyny poszerzą swoje horyzonty o nowe profesje i dowiedzą się więcej nt. rynku pracy, zwiększając tym samym swoje szanse na zatrudnienie w przyszłości;
  • przekonają się, że zawody i umiejętności są uniwersalne i niezależne od płci;
  • będą miały szansę samodzielnie zdobywać wiedzę, zadawać nurtujące je pytania i eksperymentować podczas wykonywania poszczególnych zadań;
  • wzmocni to ich pewność siebie i poczucie decydowania o sobie samej.

Więcej informacji w zakładce Aktualności.

Projekt realizowany jest w ramach inkubatora innowacji społecznych Transfer HUB organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, PWC oraz Fundację Stocznia. Włącz się do gry jest finansowany z Funduszy Europejskich.

To projekt przygotowany z myślą o  studentach oraz absolwentach kierunków ścisłych I, II i III stopnia – w tym doktorantów i młodych pracowników naukowych z UO, PO i innych uczelni z województwa opolskiego.

W ramach projektu brali oni udział w bezpłatnych działaniach, mających na celu aktywizację prywatnej przedsiębiorczości. Uzyskali także wsparcie w rozwoju kompetencji miękkich niezbędnych do współpracy nauki z przemysłem. Mieli okazję niwelować wewnętrzne bariery takie, jak lęk przed porażką, wstrzymujący rozpoczęcie własnej działalności biznesowej.

Nad rozwojem pomysłu na biznes pracowaliśmy nowatorską metodą design thinking.
W projekcie zaplanowany był także etap testowania prototypu własnego biznesu. Podczas którego przy wsparciu przedsiębiorców i opiekunów uczestnicy i uczestniczki podejmowali realne działania biznesowe, takie jak badanie lokalnego rynku, badanie potrzeb odbiorców, spotkania z potencjalnymi odbiorcami swojej usługi/produktu.

Projekt był finansowany w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

Projekt ten składał się z trzech działań: warsztatów dla dzieci i młodzieży prowadzonych metodą dramy stosowanej, podsumowania zajęć oraz szkolenia dla animatorów i edukatorów dotyczącego pracy z dramą. Działania odbywały się na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie oraz w salce katechetycznej przy parafii WNMP w Niemodlinie.

I. Uczestnikami i uczestniczkami cyklu 4 warsztatów artystycznych były dzieci w wieku 7-13lat. Podczas warsztatów towarzyszyły im postacie Humorka i Kulturki, które były przewodnikami po świecie kultury, sztuki i emocji. Zachęcały też dzieci  do ekspresji i współdziałania oraz do trenowania umiejętności samodzielnej interpretacji i oceny wytworów kultury. Każde zajęcia kończyła rozmowa o tym co się wydarzyło, dzielenie się swoimi opiniami oraz emocjami i odczuciami, jakie towarzyszyły dzieciom podczas zajęć.

Warsztaty dotyczyły następujących tematów:

Kulturka i Humorek – opowieść na początek! Zajęcia integrujące i wprowadzające do świata uczuć i sztuki oparte na bajce dramowej, której bohaterami byli Kulturka i Humorek zachęcający dzieci do nazywania i wyrażania różnych emocji.

Dźwięki to nie tylko piosenki. Podczas zajęć dzieci słuchały muzyki z różnych części świata, a następnie podczas improwizacji ruchowych pokazywały uczucia jakie w nich wzbudzała. Następnie rozmawialiśmy o tym, jakie uczucia i myśli pojawiały się podczas ćwiczenia, jaka muzyka nas smuci, jaka raduje, jaka złości. W drugiej części zajęć dzieci wykonały samodzielnie instrumenty muzyczne z różnych materiałów. Na tych instrumentach również odgrywaliśmy improwizacje związane z uczuciami, a na koniec przemaszerowaliśmy przez miasto w dźwiękowym korowodzie.

Czucie, różne konsystencje – moje stopy i ręce. Podczas zajęć dzieci tworzyły prace z materiałów o różnych konsystencjach,  zapachach, kolorach, fakturach głównie przy użyciu własnych dłoni i stóp. Na podsumowaniu opowiadały o tym jakie uczucia pojawiały się podczas wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach, co było przyjemne, co nie, kiedy odczuwały spokój, kiedy radość, a kiedy się niepokoiły.

Wielkogabarytowe twory potwory. Podczas zajęć dzieci tworzyły humorzaste stwory ze świata Kulturki i Humorka. Do tego działania wykorzystywały duże kartony i surowce wtórne. Potem potwory bawiły się wspólnie odgrywając różne role.

W projekcie uczestniczyła również niemodlińska młodzieżą, która podczas podczas 5 godzinnych warsztatów stworzyła scenariusz gry detektywistycznej dla mieszkańców Niemodlina. Wydarzenie zostało zrealizowane na terenie Zamku  Książęcego w Niemodlinie podczas podsumowania cyklu warsztatów 2 lipca 2017 w zamkowych podziemiach.

II. Podsumowanie cyklu warsztatów składało się z wernisażu prac stworzonych przez dzieci i było połączone z twórczymi zadaniami dla osób odwiedzających wystawę.Chętne osoby mogły wziąć udział w grze detektywistycznej. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy Niemodlina – młodzież i dzieci oraz ich najbliżsi i zaproszeni goście, w sumie ponad 60 osób.

III.  Warsztaty dramy stosowanej dla edukatorów i animatorów odbyły się 19 września 2017 roku. Podczas zajęć osoby uczestniczące poznały wybrane narzędzia i metody pracy dramą.  Zostali także zapoznani z przykładami wykorzystania ich w pracy z dziećmi i młodzieżą dzięki doświadczaniu prowadzących je trenerek.

Projekt został dofinansowany w ramach konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2017” przez Muzeum Śląska Opolskiego z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

19.06.2017 na WSB odbyło się  prawdopodobnie pierwsze spotkanie prowadzone metodą Open Space Technology w Opolu.
Wzięły w nim udział osoby związane z nauką, biznesem a także mieszkańcy/nki Opola.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość:
– uczestniczyć w otwartej i aktywnej dyskusji o nowych pomysłach, projektach i partnerstwach,
– znaleźć partnera do współpracy,
– podzielić się swoimi pomysłami na rozwój nauki i biznesu.

Uczestnicy/czki Open Space Technology  sami stworzy program i jego zawartość w trakcie trwania konferencji. Dzięki temu powstały rozwiązania ważnych dla nich problemów. 

Konferencja zakończyła się planowaniem działań na przyszłość, których realizacji uczestnicy podjęli się już samodzielnie.

Wydarzenie było organizowane przez Fundację Laboratorium Zmiany, przy współpracy: Inkubatory AIP Opole, WSB Opole, Stowarzyszenie ReSpace

Projekt był finansowany ze środków Urzędu Miasta Opole.

Gra miejska „Śladami Czarnego Psa” to kolejne działanie zrealizowane przez naszą fundację, którego celem było upowszechnienie wiedzy na temat 800 lecia Opola. Tym razem wraz z młodymi mieszkańcami Opola stworzyłyśmy grę miejską. Podczas warsztatów prowadzonych metodą Design Thinking (myślenie projektowe) powstała fabuła i , scenariusz oparte na historii Opola.
Nasza gra wystartowała 21 maja 2017 o godz. 11.00. Gracze na trasie spotykali postacie związane z historią Opola – piastowskie księżniczki, osiemnastowieczne handlarki, rycerzy i opolskich społeczników. W postacie wcielali się młodzi ludzie uczestniczący w tworzeniu fabuły gry oraz członkowie bractwa rycerskiego i grupy młodzieży przy Młodzieżowym Oddziale Biblioteki Miejskiej w Opolu. Na każdym punkcie na uczestników czekało zadanie, za którego wykonanie otrzymywali jeden składnik potrzebny do wykonania magicznej mikstury. Wszystko po to, by zdjąć z miasta klątwę Czarnego Psa, który stał się przyczyną nieszczęść i katastrof spadających na miasto.
W grze uczestniczyło 76 osób, które grały w 16 zespołach.

Projekt dofinansowany był z środków UM Opola.

Projekt ten powstał w związku z obchodami 800-lecia Opola, a jego celem była promocja tego wydarzenia wśród mieszkańców miasta oraz przybliżenie im ważnych wydarzeń i postaci z historii miasta. W efekcie projektu powstała rodzinna gra planszowa “Civitas Opole” oraz Quest , które mają być rozpowszechniane przez Miasto Opole w roku obchodów jubileuszu – 2017. 

Projekt był dofinansowany z środków UM Opola.

To nasz pierwszy projekt międzynarodowy. W wymianie uczestniczyła młodzieży niepełnosprawna z Polski, Niemiec i Węgier. Jego celem było zachęcenie do aktywności sportowej oraz kulturalnej młodych osób z niepełnosprawnościami.

Projekt był doskonałą okazją do poznania się i wymiany międzykulturowej między młodymi ludźmi oraz szerzenia idei szacunku dla drugiego człowieka.

W ciągu 5 dni młodzież uczestniczyła w wielu atrakcyjnych wydarzeniach. W programie były: wycieczka do Jura Parku w Krasiejowie, zwiedzanie Zamku w Mosznej, lekcja masażu w prudnickiej szkole, zwiedzanie Opola, piknik i gra terenowa w Muzeum Wsi Opolskiej. Jednak najważniejszym wydarzeniem był międzynarodowy turniej lekkoatletyczny, w którym wzięło udział 160 osób.

Wymianę tę zorganizowaliśmy  we współpracy z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 6 w Opolu.

Projekt był dofinansowany z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Samorządu Województwa Opolskiego.

Projekt miał na celu promocję stolicy naszego województwa – Opola poprzez umieszczanie na kanale youtube filmów z Opolem w tle. 
Filmy wyprodukował współpracujący z fundacją opolski youtuber Patryk Suliga.

Zapraszamy do oglądania efektów Bez Kanału.

Projekt został dofinansowany z środków UM Opola.

Był to projekt rozwijający naszą organizację. Dzięki udziałowi w szkoleniach członkowie fundacji i zaprzyjaźnieni partnerzy podnieśli swoje umiejętności dotyczące przygotowywania i prowadzenia gier miejskich i terenowych oraz animowania lokalnych społeczności poprzez sztukę.

Jednym z rezultatów projektu była także gra terenowa “Wolontariusze” dla młodych osób zamieszkujących Niemodlin i okolice, której celem było zachęcenie do działania społecznego.

Projekt był dofinansowany z środków FIO oraz Samorządu Województwa Opolskiego.

W projekcie uczestniczyła młodzież z województwa opolskiego, która chciała doskonalić swoje zdolności liderskie i realizować własne działania. 

Od września do grudnia 2015 Młodzi Liderzy uczestniczyli w cyklu warsztatów rozwoju osobistego. Takich, jak: budowanie zespołu, komunikacja, motywacji, autoprezentacji, organizacji czasu pracy, odkrywania mocnych stron i potencjałów.

Poznawali także lokalne NGO. Były to spotkania i rozmowy z ludźmi, którzy na co dzień  zajmują się pracą w organizacjach pozarządowych, i swoim entuzjazmem i pomysłami zarażają innych.

Warsztaty z końmi dla liderów prowadzone były metodą Horse Assisted Education przez certyfikowanych facylitatorów. Podczas tych niezwykłych warsztatów nasi liderzy mieli okazję rozwinąć swoją samoświadomość, uwolnić swoje drzemiące potencjały i zasoby, doskonalić umiejętności samodzielnego wyznaczania sobie celów, rozwinąć umiejętności współpracy opartej na zaufaniu i empatia, a to wszystko przy ogromnym zaangażowaniu emocji, zmysłów i intuicji.

Projekty, których autorami i realizatorami byli Młodzi Liderzy to była wyjątkowa okazja do sprawdzenia siebie w działaniu.

Zobacz film podsumowujący.

Strona projektu Młody Lider w Działaniu.

Projekt został dofinansowany przez MPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Realizując projekt „Widzę, słyszę, czuję i reaguję – przeciw dyskryminacji kobiet w miejscu pracy” chciałyśmy zwrócić uwagę społeczeństwa na problem dyskryminacji kobiet ze względu na płeć w sferze zawodowej. Prowadziłyśmy cykl działań, które miały przyczynić się do zwalczania dyskryminacji: 
– Warsztaty psychologiczne
– Spotkania z ekspertami: prawniczką, psychoterapeutką, seksuolożką i policjantem.
– Wykłady z dyskusjami panelowymi
– Pomoc prawna i psychologiczna
– Gra miejska “Reaguję” podsumowująca projekt – zobacz film 
– Projekcja filmu “Dzień Kobiet” połączona z dyskusją
– Artykuły i audycje w lokalnych mediach prezentujące dobre praktyki i porady dla kobiet doświadczających dyskryminacji
– Komiks “Reaguję” obrazujący historię Ewy i sposób w jaki uporała się z problemem dyskryminacji. 

Poprzez inicjatywy i akcje społeczne służące oddziaływaniu na opinię publiczną, dążyłyśmy do  mobilizowania ludzi do reagowania na przejawy dyskryminacji oraz zapobieganie dyskryminującym praktykom w życiu zawodowym.

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

Celem projektu było rozwinięcie umiejętności społecznych u młodych mieszkańców Czarnowąs oraz zwiększenie integracji społeczności. Głównym działaniem młodzieży było stworzenie miejsca przeznaczonego dla młodzieży – dużej, drewnianej altany. Marzeniem młodzieży było, by miejsce to integrowało nie tylko młodzież, ale wszystkich mieszkańców miejscowości. Całość działań od projektu altany, poprzez jej wybudowanie, aż po wielkie otwarcie była realizowana samodzielnie przez młodzież. 

Projekt realizowany był w ramach programu Równać Szanse.

Dzięki dofinansowaniu przez Fundację im. Stefana Batorego, realizowałyśmy kolejny projekt antydyskryminacyjny.
„Projekt dziewczyny” skierowany był do młodych kobiet, które chciały w swoim lokalnym środowisku działać z wspólnie z innymi dziewczynami, tworzyć dla siebie wsparcie i realizować swoje pomysły. Poprzez warsztaty, w tym antydyskryminacyjne, wzmacniające poczucie kobiecości i umiejętność reagowania na dyskryminację, wspierałyśmy młode kobiety w ich działaniach.

Projekt był finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego.

Zapraszamy na stronę projektu.

Szukaj na stronie Fundacji:

Fundacja Laboratorium Zmiany
ul. Polna 15
49-100 Niemodlin
KRS: 0000571424
NIP: 9910502051