Zrealizowane projekty

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Izbicku w marcu 2012 roku uczestniczyli w szeregu zajęć warsztatowych, przeprowadzonych przez psychologów z Laboratorium Zmiany. Celem zajęć było kształtowanie postawy asertywnej w sytuacji presji grupy.

Jako młoda organizacja pozarządowa (działająca nie krócej niż 6 i nie dłużej niż 36 miesięcy), staraliśmy się o mikrodotację w ramach projektu Kierunek FIO, realizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Wniosek napisany! Uzasadnienie przekonało grantodawców! Był też czas na rozwój!:)

W ramach projektu członkowie Stowarzyszenia Laboratorium Zmiany wzięli udział w szkoleniu Praktyk Zastępowania Agresji ART ® zorganizowanym przez Instytut Amity w dniach 24 – 27. 06. 2013, a także zakupiono oprogramowanie do obsługi księgowości Stowarzyszenia.

Już we wrześniu ruszamy z projektem Laboratorium Kreatywnej Przedsiębiorczości, dofinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu “Młodzież w działaniu”. Projekt skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej i ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu poprzez budzenie postawy przedsiębiorczej i rozwój kreatywności.

Zaplanowane działania to:

 • cykl warsztatów z wykorzystaniem technik dramowych;
 • spotkania z młodymi przedsiębiorcami;
 • wspólne przygotowanie ulotki promującej postawę przedsiębiorczą;
 • stworzenie filmu promocyjnego, dotyczącego przedsiębiorczości;
 • spotkanie, na którym  film i ulotka zostanie zaprezentowany szerszej publiczności.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Relację z działań będzie można śledzić na naszym fanpage’u na Facebooku.

14 lutego 2013 r. w partnerstwie z Opolskimi Biznesmamami przy Fundacji OFF wzięliśmy udział w ekologicznych walentynkach. Wolontariusze zbierali zużyte baterie w zamian rozdając słodkie serduszka. Ilość zapełnionych kartonów świadczy o tym, że Opole rzeczywiście kocha recykling!

Na potrzeby projektu FIRMA w 9 – 10 października 2012 roku z ramienia Laboratorium Zmiany Magdalena Bury – Zadroga i Anna Kasperek przeprowadziły warsztaty z wykorzystaniem technik dramowych. Poznanie swoich mocnych stron i zdobycie umiejętności wykorzystywania ich w praktyce, a także odkrycie swojego potencjału by w przyszłości pracować dzięki swoim talentom, były celem zajęć. Projekt skierowany był do ludzi młodych, próbujących odnaleźć się na rynku pracy po zakończonej edukacji.

W październiku 2012 roku zrealizowaliśmy pierwszy, autorski, dramowy projekt profilaktyki antynarkotykowej! Działaniami objęliśmy uczniów Publicznego Gimnazjum w Dębskiej Kuźni. Głównym celem programu profilaktycznego Nie poTykaj się jest zwiększenie wśród uczniów świadomości na temat konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych oraz sposobów radzenia sobie z problemem uzależnienia. O innowacyjności projektu świadczy fakt wykorzystania w nim Interaktywnego Teatru i oraz technik Dramy Stosowanej. Zaangażowanie w proces teatralny i dramę stosowaną jest uznawane za jedno z najskuteczniejszych narzędzi zmiany postaw i zachowań.

Nie poTYkaj się składa się z 4 części:

 • Spektaklu – w którym gramy my aktorzy – trenerzy, opowiadając historię, która nie jest prawdziwa, ale mogłaby wydarzyć się w każdej szkole. Uczniowie poznają historię Klaudii i obserwują proces, w którym dziewczyna uzależniania się od marihuany. W spektaklu pokazujemy osoby z otoczenia Klaudii, które reagują na jej problem, ale robią to nieskutecznie, w związku z czym dziewczyna pozostaje bez pomocy.
 • Pracy z trenerem – po spektaklu, aktorzy – trenerzy pracują w 6 grupach z uczniami i wspólnie zastanawiają się nad innymi możliwymi zachowaniami bliskich Klaudii. Wypracowują skuteczne, dobre reakcje, które przyniosłyby pomoc i nie dopuściłyby do uzależnienia. Każda grupa pracuje nad jedną postacią. Następnie wydelegowane z grupy osoby odgrywają na scenie improwizacje z propozycjami pomocy i tym samym zmieniają zakończenie spektaklu.
 • Warsztatów asertywnej odmowy – w trakcie 45 minutowych zajęć uczniowie poznają techniki asertywnego odmawiania oraz otrzymują informacje na temat miejsc, do których można zgłosić się po profesjonalną pomoc w sytuacji problemu z narkotykami.
 • Lekcji wychowawczej – uczniowie biorą w niej udział już ze swoim nauczycielem. Otrzymują list od Klaudii, która dziękuje im za pomoc, omawiają refleksje po udziale w projekcie i wspólnie zastanawiają się nad odpowiedzią na list.

Projekt wpisuje się w nurt pozytywnej profilaktyki – pokazujemy przyczyny zjawiska, szukamy i wzmacniamy mocne strony oraz zasoby młodzieży, które pozwolą im stać się bardziej odpornymi na czynniki ryzyka.

Cykl warsztatów poświęconych rozwojowi umiejętności osobistych, zrealizowany w maju 2012 r.

Komunikacja interpersonalna – czyli warsztaty o braku nieporozumień

 • By poznać umiejętności pomocne w bezkonfliktowej komunikacji
 • Dowiedzieć się jak dobrze wypowiedzieć to, co masz na myśli
 • Dobrze usłyszeć to, co mówią do Ciebie inni

Autoprezentacja – czyli jak być twórcą swojego wizerunku

 • Jeśli – nie wiesz, jak robić dobre wrażenie jednocześnie będąc sobą
 • Chciałbyś tworzyć swój wizerunek jak artysta tworzy dzieło

Asertywność – czyli sztuka skutecznego odmawiania

 • Gdy: zgadzasz się czasem na rzeczy, których nie chcesz robić…
 • Myślisz, że brak Ci siły przebicia i musisz bronić się przed innymi
 • Chcesz nauczyć się odmawiać, nie raniąc przy tym innych!

Szukaj na stronie Fundacji:

Fundacja Laboratorium Zmiany
ul. Polna 15
49-100 Niemodlin
KRS: 0000571424
NIP: 9910502051