Współpraca z Fundacją im. Stefana Batorego

Zależy nam na podejmowaniu działań, które będą pomagały kobietom, dziewczynom, dziewczynkom rozwijać ich wewnętrzną siłę do działania na swoją rzecz, reagowania na dyskryminację oraz kreowania świata wokół siebie. Chcemy, tak jak wcześniej, przywoływać i poszukiwać inspirujących kobiet zarówno współczesnych, jak i z historii, aby pokazywać wkład kobiet w rozwój lokalnych społeczności. W związku z tym we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego zaplanowałyśmy szereg działań, które odbędą się na Opolszczyźnie. Zobacz, co będzie się działo w najbliższych miesiącach:

  1. Zorganizujemy warsztaty wzmacniających kompetencje liderskie i trenerskie dla kobiet i dziewczyn z różnych środowisk (organizacje pozarządowe, szkół,i grup nieformalnych), które chcą realizować projekty edukacyjne, związane z równością płci i wzmacnianiem kobiet oraz dziewczyn. Warsztaty będą tworzone w konsultacji z uczestniczkami i dostosowywane do ich potrzeb tak, aby stanowiły możliwie jak największe wsparcie. Odbędzie się 6 warsztatów dla 2 grup. Szczegóły i zapisy już wkrótce w zakładce Aktualności i na naszym fanapage. 
  2. Kobiece Inspiratoria czyli spotkania wspierające dla organizacji, grup nieformalnych, aktywistek działających na rzecz kobiet, gdzie wymieniamy się doświadczeniami i inspiracjami do działania. Jest to także tworząca się sieć wzajemnego wsparcia. Inspiratoria odbywają się co kwartał. Pierwsze spotkanie już za nami, jeśli chcesz dołączyć do grupy Kobiecego Klubu Kryzysowego, kliknij tutaj.
  3. Dwa spotkania w formule Otwartej Przestrzeni dające szansę dialogu o problemach i sytuacji kobiet. To tam będą mogły rodzić się i rozwijać kolejne działania związane z wzmacnianiem kobiet i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Szczegóły już wkrótce, zaglądaj na zakładkę Aktualności.
  4. W ramach cyklu czterech spotkań chcemy zaprosić do Opola i woj. opolskiego ciekawe osoby, by opowiadały o prowadzonych przez siebie działaniach, dzieliły się doświadczeniem i pokazywały w jaki sposób można je realizować u nas. Pragniemy, by dzięki temu na Opolszczyźnie było więcej działań skierowanych do kobiet, które będą dawały im poczucie sprawczości i siłę do działania. Znasz taką osobę, którą warto zaprosić? Daj nam znać, napisz maila!

Dobra wiadomość jest również taka, że ruszamy z odpłatnymi warsztatami. Jeśli nie udało Ci się wziąć udział w naszych dotychczasowych projektach, to dobra okazja, by nabyć wiedzy i umiejętności w temacie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć czy zwalczania stereotypów. Co ważne, zapraszamy na nasze warsztaty także mężczyzn!

Planowana tematyka warsztatów:

1. Trening asertywności/warsztaty asertywności.
2. Trening antydyskryminacyjny.
3. Edukacja przeciw seksualizacji dzieci i młodzieży – warsztaty dedykowane rodzicom, opiekunom, opiekunkom, nauczycielkom i nauczycielom oraz osobom pracującym z dziećmi mające na celu podniesienie wiedzy na temat zagrożeń związanych z seksualizacją nieletnich oraz możliwych do podjęcia działań profilaktycznych.
4. Wzmacniające poczucie własnej wartości – dedykowany dzieciom i młodzieży oraz młodym dorosłym (głównie kobietom). Zależy nam na zwiększeniu wiedzy na temat własnych praw, odkrywanie i budowanie potencjałów, wzmacnianie umiejętności społecznych, praca z krytykiem wewnętrznym.
Śledź nasze media społecznościowe i zakładkę Aktualności, by być na bieżąco ze zbliżającymi się wydarzeniami.
Uwaga szkoły, nauczycielki i nauczyciele, psycholożki i psycholodzy, dyrektorki i dyrektorzy! Planujemy także spotkania i warsztaty  w szkołach dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji w grupie rówieśniczej oraz ciałopozytywności. Tworzymy ofertę warsztatów dot. edukacji seksualnej – dedykowane dla dzieci i młodzieży warsztaty mające na celu zdobycie przez młodych ludzi rzetelnej wiedzy dotyczącej seksuologii. Warsztaty dostosowane do wieku odbiorców, prowadzone za zgoda rodziców. Jeśli chcesz, by takie spotkania odbyły się w Twojej szkole, skontaktuj się z nami!

Na wszystkie powyższe działania oraz dalszy rozwój organizacji otrzymałyśmy dofinansowanie z wspomnianej Fundacji Batorego.