W trakcie realizacji

Z młodzieżą w dialogu to projekt skierowany do młodych (14-19 lat), aktywnych i ciekawych życia
osób. Na naszych warsztatach młodzież ma szanse na bliższe poznanie własnych cech i umiejętności
oraz sposobu na wykorzystanie ich na rzecz własnych społeczności.

Co kwartał spotykamy się z uczestnikami i uczestniczkami w wyjątkowych miejscach, nierzadko ich
rodzinnych miejscowościach, gdzie w grupie swoich rówieśników z całego województwa opolskiego:

 • spotykają interesujących ludzi,
 • budują szczere i długotrwałe przyjaźnie,
 • uczą się od najlepszych trenerów/trenerek i od siebie samych,
 • rozwijają swój potencjał z wykorzystaniem przyjaznych i nietypowych metod, np. za pomocą grywalizacji czy projektowania autorskich ćwiczeń warsztatowych,
 • dobrze się bawią!

W trakcie realizacji wspólnie dążymy do:

 • zwiększenia udziału młodzieży w procesy decyzyjne polityk społecznych, które ich dotyczą,
 • podniesienia poziomu wiedzy o idei dialogu,
 • rozwoju kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych i liderskich wśród młodych osób. 


Projekt „Z Młodzieżą w Dialogu”realizowany w ramach programu ERSAMUS+,
Akcji 3: Rozwój polityki młodzieżowejz funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Aktywny Samo-rząd (2019-2020) to projekt z zakresu edukacji obywatelskiej, angażujący społeczności szkolne skupione głównie w samorządach uczniowskich oraz w szkolnych kołach wolontariatu.


Co ważne, pracujemy nie tylko z młodzieżą, ale także z ich otoczeniem: nauczycielami/kami, dyrekcją, a także z władzami samorządowymi – zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym. W ramach działań realizujemy warsztaty w 3 modułach tematycznych:


1. SAMO-RZĄD CZYLI MŁODZI DECYDUJĄ! – Wpływ na podejmowanie decyzji i współpraca lokalna.
2. LIDERZY AKTYWNOŚCI – Aktywność społeczna i działalność wolontariacka oraz związane z nią możliwości.
3. TRENING ODWAGI W ŻYCIU SPOŁECZNYM – Świadomość wpływu wyrażania swojej opinii, komunikat asertywny, podejmowanie odważnych decyzji.

Ponadto projekt obejmuje:

 • tygodniowe szkolenie „Młodzi Liderzy” przeznaczone dla doświadczonej opolskiej młodzieży, celem rozwijania umiejętności przywódczych, narzędzi przydatnych w pracy społecznika/ki jak i praktycznej wiedzy z zakresu prawa czy motywacji i pracy zespołowej,
 • dostęp do autorskiej platformy e-learningowej,
 • program mentorski w trakcie wykorzystywania wiedzy projektowej w praktyce – realizacja mikroinicjatyw o zasięgu lokalnym.

Projekt Aktywny Samo-rząd – inkubator społeczeństwa obywatelskiego; współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków. Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Wraz z organizacjami partnerskimi z Hiszpanii, Belgii i Chorwacji rozpoczęłyśmy prace nad zbieraniem dobrych praktyk i opracowywaniem ich w formie praktycznego przewodnika dla nauczycielek i nauczycieli. Dzięki wymianie doświadczeń, tworzymy zbiór narzędzi służących wzmacnianiu młodzieży, by jak najwięcej osób kształciło się i pomyślnie ukończyło edukację. Chcemy zminimalizować przedwczesną rezygnację z edukacji wśród młodych osób.

Projekt finansowany jest z programu Erasmus + i planowo potrwa do października 2021 r.

 

Celem projektu ANCHORS FOR THE FUTURE jest jest stworzenie i upowszechnienie innowacyjnych materiałów edukacyjnych dla pracowników(czek) młodzieżowych, aby zapobiegać nierównym szansom ze względu na płeć na rynku pracy (w oparciu o badania i doświadczenia dziewcząt i młodych kobiet z krajów partnerskich). Aby to osiągnąć, konsorcjum czterech europejskich organizacji skoncentruje się na stworzeniu, przetestowaniu i upowszechnieniu nowatorskich materiałów edukacyjnych – tak aby pracownicy(czki) młodzieżowi byli(ły) w stanie pomóc dziewczętom rozwijać kompetencje konieczne do „zakotwiczania się”.

Co chcemy osiagnąć?

„Zakotwiczanie się” to proces poszukiwanie przez jednostkę istotnych dla niej punktów odniesienia i oparcia, które pozwalają jej osiągnąć relatywną psychospołeczną stabilność w otaczającej ją rzeczywistości.

Chcemy stworzyć narzędzia, które uzbrajają lub rozwijają kompetencje, dzięki którym dziewczęta będą potrafiły budować wiele różnych, stabilnych kotwic, czyli:

 • poczucie sprawczości
 • poczucie świadomość własnych zasobów,
 • proszenie o pomoc,
 • poszukiwanie sojuszniczek (ków)
 • myślenie krytyczne
 • podejmowanie własnych decyzji
 • zgoda na brak doskonałości, prawo do błędów.

Co powstanie w trakcie projektu?

 • platforma on-line z kursem o istniejących metodach związanych z “zakotwiczaniem się” wraz ze wskazówkami do zastosowania w lokalnej społeczności.
 • gra do wykorzystania przez pracowników młodzieżowych i pracowniczki młodzieżowe. Po zakończeniu projektu – będzie częścią platformy z kursem.
 • „Sparks” czyli raport z wnioskami z zachowań dziewcząt w różnych środowiskach. To próba odpowiedzi na pyytanie, jaki wpływ ma zastosowanie gry i metod zakotwiczania się na w różnych grupy dziewcząt.

Organizacje partnerskie:

 1. czeska: BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN CR Z.S
 2. hiszpańska: JOVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO
 3. portugalska: C A I – CONVERSAS ASSOCIACAO INTERNACIONAL
 4. polska: FUNDACJA LABORATORIUM ZMIANY

Projekt jest realizowany i finansowany w ramach programu ERSAMUS+, KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA205 – Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży programu Erasmus Plus. Projekt potrwa planowo do 31 stycznia. 2022. 

W październiku 2019 wystartowałyśmy z cyklicznymi Spotkaniami z Superbabkami. To dwugodzinne swobodne spotkanie-wywiad przy kawie, winie i słodkościach, poświęcone inspirującej Superbabce. Widzimy się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 18.00, zarówno w kawiarni, jak i na fanpage’u, gdzie Spotknaie jest transmitowane. Wszystkie transmisje są zapisane i dostępne do obejrzenia tutaj: klik!


Wstęp na Spotkania z Superbabkami jest bezpłatny. Są to wydarzenia otwarte, serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą wysłuchać historii Superbabki i zadać jej pytania, jeśli się nasuną. Każde Spotkanie jest ogłaszane wcześniej na fanpage, polecamy nas obserwować, by nie przeoczyć następnego wydarzenia.

Także o dotychczasowych Superbabkach można poczytać: tutaj!

Szukaj na stronie Fundacji:

Fundacja Laboratorium Zmiany
ul. Polna 15
49-100 Niemodlin
KRS: 0000571424
NIP: 9910502051