Projekt Aktywny Samo-rząd

Projekt „Aktywny Samo-rząd – inkubator społeczeństwa obywatelskiego” 2019-2020

 

Jego celem jest zwiększenie świadomości obywatelskiej wśród młodzieży w wieku 14-20, wykorzystując potencjał drzemiący w samorządach szkolnych. Chcemy by młodzież czuła się częścią społeczności lokalnych, uwierzyła w siłę własnego zdania i chętniej angażowała się w życie społeczne. Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie również młodych liderów i liderki, aktywną i błyskotliwą młodzież nastawioną na działanie i wdrażanie swoich pomysłów. Projekt skierowany jest także do opiekunów/ek i nauczycieli/ek by zwiększyć ich kompetencje w wspieraniu inicjatyw młodych. 

Zaplanowano szereg działań dla realizacji projektu: warsztaty, program e-learningowy, grę, konkursy i kampanie. Swoim zasięgiem obejmie on 10 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z różnych powiatów województwa opolskiego. Warsztaty obejmują 3 obszary: samo-rząd, czyli młodzi decydują, liderzy aktywności i otwieranie możliwości poprzez wolontariat oraz trening odwagi w życiu społecznym.  

Ostatnim i najważniejszym etapem będą mikroinicjatywy realizowane przez osoby uczestniczące w projekcie pod okiem przydzielonego mentora. Młodzież ma do dyspozycji platformę e-learingową oraz pakiety przydatnych gadżetów i materiałów edukacyjnych. Dzięki tym inicjatywom doświadczymy żywych efektów zdobytej wiedzy, a także będzie to nowy rozdział dla uczniowskiej samorządności.  

Projekt realizowany przez Fundacje Laboratorium Zmiany w partnerstwie z Fundacją Semper Avanti. 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.