O Fundacji

Aby kobiety żyły odważnie!

Z dziewczynami i kobietami uczymy (się) jak odważnie stawać przed światem, mówić własnym głosem i wspierać się wzajemnie.

Wspólnie z mężczyznami szukamy sposobów na partnerskie relacje i świat przyjazny zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

W ciągu ostatnich czterech lat 650 dziewczyn i chłopaków eksperymentowało w naszym Laboratorium.

Fundacja ma siedzibę w Niemodlinie i działa głównie na terenie woj. opolskiego.

 

Metody

Tworzymy przestrzeń do eksperymentowania i odkrywania siebie w nowych rolach i sytuacjach.
Zachęcamy do aktywności i „brania spraw we własne ręce” zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym.

Drama Stosowana

to metoda pracy z grupą, wykorzystująca i rozwijająca naturalną zdolność ludzi do wchodzenia w role. Posługuje się elementami teatru, angażuje nie tylko umysł, ale także uczucia i ciało, dlatego stanowi jedną z najskuteczniejszych i najbardziej aktywizujących metod warsztatowych.
Dzięki technikom dramowym, uczestnicy zajęć mogą być jednocześnie aktorami i widzami, czyli poznawać siebie i nowe umiejętności na dwóch poziomach. Z jednej strony chętniej angażują się w poruszane problemy, a podczas improwizacji identyfikują się i utożsamiają z odgrywanymi postaciami. Z drugiej strony mogą doświadczać w bezpiecznych warunkach, w tzw. płaszczu roli, bez ponoszenia realnych konsekwencji swoich działań, ale z możliwością wyciągnięcia z nich realnych wniosków.

Horse Asisted Education

to innowacyjna metoda uczenia się ludzi, w której uczestniczą konie. Jej celem jest szeroko rozumiany rozwój osoby  –  samoświadomości, przywództwa, umiejętności psychologicznych i społecznych oraz pomoc w zmianie, do której dąży. Istotą tej metody jest stworzenie przestrzeni, w której możemy doświadczyć siebie w relacji z koniem.

Grywalizacja

to użycie mechanizmów znanych z gier (planszowych, towarzyskich, komputerowych) do zmiany zachowań ludzi poza kontekstem gry. W ramach tej metody projektujemy i realizujemy gry szkoleniowe, miejskie, terenowe oraz questy.

Design Thinking

to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników, którą wdrażamy do naszej codziennej pracy.

Zespół

Obecny zespół Fundacji Laboratorium Zmiany tworzą cztery kobiety.  Odkrywają odwagę w sobie i w innych, po to by wspólnie próbować zmieniać na lepsze rzeczywistość. Cechuje nas niezwykłe zaangażowanie, dobra organizacja, profesjonalizm i entuzjazm w realizacji celów.

 

Katarzyna Krzyżanowska
Prezeska zarządu Fundacji Laboratorium Zmiany

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Opolskim i od pięciu lat pracuję w szkole jako psycholożka, ukończyłam również politologię na tej samej uczelni i przez 2 lata uczyłam Wiedzy o Społeczeństwie. Swoją aktywność społeczną i umiejętności organizatorskie zawdzięczam wieloletniej pracy i wspaniałej przygodzie w hufcu ZHP Niemodlin.

W Fundacji tworzę i organizuję gry miejskie i terenowe, spotkania dla osób zainteresowanych działaniem na rzecz swoich środowisk, zachęcam i wspieram dziewczyny i kobiety w realizacji ich przedsięwzięć. Szkolę również z  umiejętności społecznych, szczególnie bliska jest mi praca z emocjami, asertywność oraz rozwijanie kreatywności. Przeprowadziłam ponad 300 godzin warsztatów, szkoleń spotkań i gier i wciąż mi mało.

Prywatnie jestem żoną Marka, mamą Juliana i Mikołaja oraz wielką fanką rodzicielstwa bliskości. Inspirują mnie Brene Brown, Alexander Lowen, Agnieszka Stein i Jasper Jull. Lubię chodzić boso po trawie, siedzieć przy ognisku i pić aromatyczną kawę przed domem.

Karolina Pisz 
Wiceprezeska zarządu Fundacji Laboratorium Zmiany

Od 2013 roku pracuję jako trenerka umiejętności społecznych, od tego czasu działam też w zarządzie Laboratorium Zmiany. Jestem współautorką większości projektów naszej Fundacji i często byłam też ich koordynatorką. Jednak najbardziej spełniam się prowadząc warsztaty:

 • dla młodzieży,
 • dla kobiet,
 • dla grup międzypokoleniowych,
 • dla osób planujących założenie lub rozwój firmy.

Mam na koncie ponad 600 godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, spotkań i gier. Moje ulubione metody pracy to te, które wzmacniają sprawczość i pobudzają kreatywność, obecnie to drama stosowana i grywalizacja.

Posiadam certyfikaty:

 • “Szkoły Trenerów Ekonomii Społecznej” prowadzonej przez Centrum Szkoleń i Rozwoju osobistego MERITUM
 • “Drama w rozwijaniu kreatywności”, “Drama w przedszkolu i szkole”, “Kurs Dramy Stosowanej” – prowadzone przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy
 • “Praktyk Treningu Zastępowania Agresji” – Instytut Amity
 • “Trening skutecznego rodzica”
 • ‘Praktyk Horse Assisted Education”

i wiele innych zaświadczeń.

Jestem mamą Natalki i Piotrka – bardzo pomysłowej pary – ich wychowanie to duże wyzwanie. A moje hobby to robienie NIC.

Anna Kasperek 
Wiceprezeska zarządu Fundacji Laboratorium Zmiany

Jestem absolwentką psychologii i historii na Uniwersytecie Opolskim, certyfikowaną trenerką umiejętności społecznych, współzałożycielką Fundacji Laboratorium Zmiany. Prowadzę warsztaty dla młodzieży i dorosłych, wykorzystując dramę stosowaną. Szczególnie ważna jest dla mnie komunikacja oparta na empatii. Współtworzę projekty, gry, lubię posługiwać się również słowem pisanym.

Kursy i szkolenia:

 • Trener programu Spadochron, FISE
 • Drama stosowana, Drama w przedszkolu, Mądrzy w emocjach, Stowarzyszenie Stop-Klatka
 • Praktyk Treningu Zastępowania agresji ART,
 • Insytut Amity Train the trainers Horse Assisted Education, Horse sense

Prywatnie jestem posiadaczką altu, którym dzielę się w Chórze Hura, ogrodniczką u podnóża Beskidu Wyspowego, mamą trójki dzieci, żoną jednego męża. Marzę o świecie, w którym dziewczyny są odważne i lubią siebie.

Magdalena “Meg” Kurowska
Członkini Fundacji Laboratorium Zmiany

Z zawodu dziennikarka, z zainteresowania socjolożka, z pasji aktywistka. Jestem dumną absolwentką Applied Gender Studies na Uniwersytecie Opolskim. Od 2015 r. pracuję z młodzieżą jako trenerka (Polsko-Angielska Szkoła Trenerów Młodzieżowych). Mówię o sobie także “wieloletnia aktywistka działająca na rzecz kobiet i młodzieży”. W pracy trenerskiej specjalizuję się w komunikacji, wystąpieniach publicznych i liderstwie (certyfikat Competent Communicator z Toastmasters International). Do tej pory posiadam cztery certyfikaty Youthpass:

 • Youthpass for Training and Networking Projects – Young Leaders Managing Conflicts
 • Youthpass Mobility of Youth Workers – ART ME UP,
 • Youthpass Mobility of Youth Workers – Freedom Fountain: Youth Culture as Expression od Freedom,
 • Youthpass for training projects – Follow the impulse: Improvisation as a tool in a youth work,
 • ukończyłam także szkolenie “Kuźnia Kampanierów” organizowane przez Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO.

Do tego wszystkiego liczne zaświadczenia, zazwyczaj dot. komunikacji, marketingu, PRu i wystapień publicznych.

Prywatnie dzielna przedsiębiorczyni, blogerka, kocia matka, feministka, fanka mediów i nowych technologii. Od niedawna oprócz gender i trendów społecznych pochłania mnie sharing economy (ekonomia współdzielenia) i partycypacja obywatelska. Od zawsze pcham się w nowe i nieznane.

 

 

 
 

Dla każdej z nas ważny jest szacunek dla wolności każdego człowieka. Uważamy, że każdy powinien mieć prawo się wypowiedzieć i zostać wysłuchany, nawet jeśli jego poglądy nie zgadzają się z naszymi.

Widzimy ogromną wartość we wspólnym działaniu kobiet, ale ważne jest dla nas także bycie w zgodzie ze swoimi przekonaniami i podejmowanie tylko takich działań, na które mamy wewnętrzną zgodę.

W Fundacji również różnimy się co do wyznawanych wartości. Anna Kasperek i Katarzyna Krzyżanowska są katoliczkami i bardzo ważne są dla nich wartości chrześcijańskie, Karolina Pisz ma inaczej, Magdalena Meg Kurowska wierzy jedynie w świat równy i sprawiedliwy, a zatem przyjazny każdemu.

Jednak wszystkie marzymy, aby kobiety potrafiły i chciały wychodzić do siebie nawzajem i otwierać się na siebie szanując swoje poglądy. Aby chciały mówić o sobie i do siebie z szacunkiem; chciały obdarzać się wsparciem i akceptacją.

Statut Fundacji Laboratorium Zmiany

Uchwalony dn. 29.01.2016r.

Pobierz Statut w formacie PDF.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Laboratorium Zmiany, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez:
  Katarzynę Krzyżanowską zwanej dalej Fundatorką, w dniu 06.08.2015, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Adaszyńską – zastępcą notariusza Anny Zagórskiej w Kancelarii Notarialnej tego notariusza w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 32.
 2. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Niemodlin.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe/koła terenowe.
 4. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 3

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

II. Cele Fundacji

§ 5

 1. Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i promowanie działań podnoszących kompetencje interpersonalne, społeczne i obywatelskie, a w szczególności:
  1. Działalność edukacyjna, naukowa,oświatowa, kulturalna, profilaktyczna i doradcza.
  2. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz praw dziecka, praw konsumentów, a także wolności i swobód obywatelskich.
  3. Działania wspomagające rozwój więzi społecznych i społeczności lokalnych, w tym działania wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.
  4. Działania na rzecz rozowju i promowania integracji międzypokoleniowej oraz wpierające seniorów.
  5. Działania wspomagające rozwój organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorstw w tym promocja i organizacja wolontariatu.
  6. Działania wspierające ekologię, zrównoważony rozwój.
  7. Działania z zakresu promocji ochrony zdrowia i dbania o jego jakość.
  8. Poprawa jakości życia osób chorych i niepełnosprawnych psychicznie lub fizycznie oraz ich rodzin, a także zwiększanie w społeczeństwie zrozumienia dla ich funkcjonowania.
  9. Działania służące wyrównywaniu szans i wsparciu grup wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  10. Działalność w celu pogłębiania świadomości i tożsamości kulturowej.
  11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  12. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  13. Działania w zakresie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.
  14. Działania wpierajace rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  15. Działania promujące atrakcyjność turystyczną różnych regionów Polski, w tym szczególnie południowej Polski, działania turystyczno- krajoznawcze.

§ 6 FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE:

 1. Nieodpłatnie poprzez:
  1. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, profilaktycznej, doradczej, coachingowej i superwizyjnej oraz tworzenie i realizacja programów i przedsięwzięć obejmujących działalność naukowo – badawczą, edukacyjną, oświatową, wychowawczą i kulturalną w zakresie wyznaczonym celami Fundacji;
  2. Prowadzenie działalności terapeutycznej, ochronę, promocję zdrowia oraz promocję ekologii.
  3. udział, organizowanie i finansowanie szkoleń, warsztatów, treningów, gier, konferencji, wykładów, seminariów, sympozjów, dyskusji, pokazów, konkursów, festiwali, giełd, targów, spotkań, wyjazdów, uroczystości, imprez kulturalno-oświatowych i akcji społecznych sprzyjających realizacji celów Fundacji;
  4. Prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej sprzyjającej realizacji celów Fundacji w tym tworzenie stron internetowych, filmów, wystaw, wydawanie i dystrybucję książek, czasopism, gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe, broszur, płyt CD, DVD i wydawnictw specjalnych;
  5. Działalność reklamową, w tym działania z zakresu marketingu społecznego i reklamy społecznej służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na tematy związane z celami statutowymi;
  6. Działalność charytatywną w zakresie sprzyjającym realizacji celów Fundacji;
  7. Współpracę i budowanie koalicji i partnerstw z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, społecznymi, naukowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami związkowymi, samorządowymi, instytucjami państwowymi i środkami masowego przekazu w zakresie realizacji inicjatyw zbieżnych z określonymi w statucie celami statutowymi;
  8. Współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;
  9. Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.
  10. Angażowanie wolontariuszy do działań na rzecz beneficjentów i projektów realizowanych przez Fundację.
 2. Odpłatnie poprzez:
  1. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, profilaktycznej, doradczej, coachingowej i superwizyjnej oraz tworzenie i realizacja programów i przedsięwzięć obejmujących działalność naukowo – badawczą, edukacyjną, oświatową, wychowawczą i kulturalną w zakresie wyznaczonym celami Fundacji;
  2. Prowadzenie działalności terapeutycznej, ochronę, promocję zdrowia oraz promocję ekologii.
  3. Udział, organizowanie i finansowanie szkoleń, warsztatów, treningów, gier, konferencji, wykładów, seminariów, sympozjów, dyskusji, pokazów, konkursów, festiwali, giełd, targów, spotkań, wyjazdów, uroczystości, imprez kulturalno-oświatowych i akcji społecznych sprzyjających realizacji celów Fundacji;
  4. Prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej sprzyjającej realizacji celów Fundacji w tym tworzenie stron internetowych, wydawanie i dystrybucję książek, czasopism, gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe, broszur, płyt CD, DVD i wydawnictw specjalnych;
  5. Działalność reklamową, w tym działania z zakresu marketingu społecznego i reklamy społecznej służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na tematy związane z celami statutowymi;
 3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 4. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających polskie i zagraniczne organizacje o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.
 5. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
 6. Określona w statucie działalność Fundacji, stanowiąca działalność pożytku publicznego, może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie – z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu dochodu na cele statutowe Fundacji

III. Majątek Fundacji

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy, wynosi 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
 3. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
 4. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
 5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 6. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego,
  2. darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych oraz sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,
  3. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,
  4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych oraz ze sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,
  5. odsetek i depozytów bankowych,
  6. pożyczek
  7. dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach,
  8. dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację.
 7. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.
 8. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
 9. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

IV. Organy Fundacji

§ 9

Organem Fundacji jest Zarząd

§ 10

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów powoływanych przez Fudatora.
 2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje bez kadencyjności pełnionej funkcji.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Fundator Fundacji Laboratorium Zmiany wchodzi w skład zarządu i może stanąć na jego czele jako prezes zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. rezygnacji z pełnienia funkcji Zarządu złożonego w formie pisemnej,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. utraty zdolności do samodzielnoego podejmowania decyzji w skutek trwałęgo uszczerbku na zdrowiu lub ubezwłasnowolnienie całościowe i częścowe prawomocnym wyrokiem sądu.
  4. śmierci członka Zarządu.
 6. W przypadku rezygnacji jednego z członków z pełnienia funkcji zarządu, Fundator musi powołać nowy Zarząd Fundacji.
 7. Kolejne Zarządy przekazują pełnienie swojej funkcji następcom na mocy uchwały.

§ 11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  2. opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji, planów finansowych i regulaminów,
  3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
  7. powoływanie pracowników Fundacji.
  8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla członków Zarządu i innych pracowników Fundacji na drodze uchwały.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, większością głosów.
 4. Do realizacji i oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów i ekspertów.
 5. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

§ 12 TRYB DZIAŁANIA

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a poszczególni członkowie zarządu poywierdzająotrzymanie wiadomości tą samą drogą. W przypadku braku takiej możliwości telefonicznie na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 6. Umowy niosące za sobą zależność finansową podpisuje prezes z 1 członkiem zarządu. W przypadku gdy takie umowy dotyczą prezesa podpisuje wiceprezes z innym członkiem zarządu.
 7. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 13 REPREZENTACJA

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.

V. Zmiany Statutu

§ 14

Wszelkie decyzje w kwestii zmiany statutu, w tym w zakresie zmiany celów Fundacji, podejmuje Zarząd, w drodze uchwały zapadającej większością głosów.

VI. Likwidacja Fundacji

§ 15

 1. Fundacja może być zlikwidowana w przypadku osiągnięcia celów statutowych lub w przypadku zagrożenia wyczerpania środków finansowych.
 2. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd, na podstawie uchwały zapadającej większością głosów.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na mocy uchwały Zarządu na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami określonymi w § 5 niniejszego Statutu.

VII. Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zapadającej jednomyślnie.

§ 17

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Opolu.

Szukaj na stronie Fundacji:

Fundacja Laboratorium Zmiany
ul. Polna 15
49-100 Niemodlin
KRS: 0000571424
NIP: 9910502051