Sport i aktywność – razem bez barier

Ten międzynarodowy projekt wymiany niepełnosprawnej młodzieży z Polski, Niemiec, Francji i Węgier, którego celem było włączenie do aktywności sportowej oraz kulturalnej młodych osób z niepełnosprawnościami realizowany przez Laboratorium Zmiany przy współpracy z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 6 w Opolu.

Projekt był doskonałą okazją do poznania się i wymiany międzykulturowej między młodymi ludźmi oraz szerzenia idei szacunku dla drugiego człowieka.

W ciągu 5 dni niepełnosprawna młodzież uczestniczyła w wielu atrakcyjnych wydarzeniach. W programie były: wycieczka do Jura Parku w Krasiejowie, zwiedzanie Zamku w Mosznej, lekcja masażu w prudnickiej szkole, zwiedzanie Opola, piknik i gra terenowa w Muzeum Wsi Opolskiej. Najważniejszym wydarzeniem był jednak międzynarodowy turniej lekkoatletyczny, w którym wzięło udział 160 osób.

Projekt był dofinansowany z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Samorządu Województwa Opolskiego.