Projekt dziewczyny

Dzięki dofinansowaniu przez Fundację im. Stefana Batorego, realizujemy nowy projekt antydyskryminacyjny!
„Projekt dziewczyny” kierujemy do młodych kobiet, które chcą w swoim lokalnym środowisku działać z wspólnie z innymi dziewczynami, tworzyć dla siebie wsparcie i realizować swoje pomysły.

Poprzez warsztaty, w tym antydyskryminacyjne, wzmacniające poczucie kobiecości i umiejętność reagowania na dyskryminację, chcemy wesprzeć młode kobiety w ich działaniach. Zapraszamy do projektu dziewczyny do 30 roku życia, które chcą zmienić sytuację swoją i swoich koleżanek, widzą jakieś problemy, które im doskwierają, ale nie wiedzą od czego zacząć. My w Fundacji Laboratorium Zmiany będziemy im w tym pomagać. Koordynatorką jest Karolina Pisz.
Zgłoszenia do projektu: zarzad@laboratoriumzmiany.org
Projekt jest finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego.